”Man ur huse för a-kassan”

Publicerad av Signe Engström

Tema: Rör inte vår a-kassa

Lördagen den 25 november samlades ett hundratal personer i Luleå till en demonstration mot försämringarna av a-kassan.

Det fanns ett starkt engagemang bland deltagarna. Namnlistorna fylldes snabbt och många stannade upp och lyssnade till de tal som hölls av Paula Dahlberg, Elevkampanjen och student på Luleå Tekniska Universitet, Jonas Brännberg från Rättvisepartiet Socialisterna (RS), Hans-Erik Enbom som representerade de olagligt sparkade tvätteriarbetarna och Farzad Samimi från Irans arbetarkommunistiska parti (Hekmatist).
Paula Dahlberg berättade hur studenter också drabbas av försämringarna.
Hans-Erik Enbom talade om de olagligt sparkade tvätteriarbetarnas kamp.
– Skulle de se omfattningen av det som håller på att hända så skulle de gå man ur huse för att protestera. Verkligheten hinner alltid ikapp, allt rättar inte till sig av sig självt. Det krävs både engagemang och enad kamp, avslutade Hans-Erik Enbom sitt tal.
Farzad Samimi från IAKP-Hematist informerade om situationen i Iran där 1,3 miljoner afganska invandrare nu riskerar att utvisas. De är arbetare som ibland levt i landet i 20 år, ofta med de sämsta lönerna och levnadsförhållandena. Detta gör den iranska regimen för att få ner arbetslösheten i landet. Farzad ville att människor i alla länder ska se även den kampen och att arbetarna i alla länder enas i kampen mot kapitalismen.

Varning för låglönejobb

Jonas Brännberg, ordförande i RS Luleå, talade om vikten av fackföreningarna, att medlemmarna hjälps åt i kampen för medlemmarnas rätt.
– Den nya finansministern Anders Borg har själv sagt att målet är en ny låglönemarknad. Försämringar av a-kassan och ett försvagat fack är förutsättningar som nu ska bli verklighet.
Med en politisk strejk skulle en stor del av fackens medlemmar kunna delta i massiva manifestationer och därmed sätta tyngd bakom orden. Något som även skulle skaka Fredrik Reinfelts högerregering.

”Vi står startfärdiga”

Jonas Brännberg besvarade också argumentet att man inte kan strejka mot en nyligen demokratiskt vald regering.
– Vi har inte demokrati i Sverige vart fjärde år. Vi kan och vi ska påverka politiken alla dagar. Nu är det dags för fackledningen att följa medlemmarnas vilja att kämpa. Vi står startfärdiga, nu är det dags för LO- och TCO–ledningen ta sitt ansvar och försvara facken och medlemmarna mot de arbetsgivarbeställda försämringar som hotar alla arbetares ställning under en lång tid framöver, avslutade Jonas Brännberg.
Sammanfattningsvis kan man säga att det var en tydlig och klar demonstration som inspirerade till fortsatta protester och kamp. Tillsammans blir vi starka!
Signe Engström
Elisabet Johansson