I marginalen

Publicerad av

Tema: I marginalen

Exit Carl Bildt?

Blir utrikesminister Carl Bildt näste moderate minister att lämna den redan havererade regeringsskutan? Frågan är berättigad efter att hans girighet och lögner blivit ett TV-drama.
Bildt är ett levande högerspöke som sitter fast i både syltburk och lögner. Han är en slags riskkapitalist som fått ihop över 20 miljoner på olja, gas och på gangsterkapitalismen i gamla Öst (främst Putins Ryssland).
För att sitta i styrelsen för Vostok Nafta har han fått mer än en miljon per möte. Det måste vara en timpenning på ett par hundra tusen. Vostok Nafta är ett investmentbolag med fler styrelseledamöter än anställda. Stora delar av Vostok Naftas tillgångar (90 procent) är placerade i den ryska energijätten Gazprom.
När han blev utrikesminister avgick Bildt som styrelseledamot i Vostok Nafta och Lundin Petroleum. Det är samma familj, Lundins, som äger de båda bolagen. Bildt är någon slags politisk rådgivare till familjen som gjort sig en förmögenhet på det krig för olja som rasade i södra Sudan – ett av världens längsta inbördeskrig.
Som styrelseledamot i Vostok Nafta fick Bildt i december 2004 köpa 15 000 optioner (aktier i bolaget till ett fastlagt pris) och trots att han avgick fick han behålla optionerna som inte kunde säljas eller lösas in efter två år.
Bildt försökte försvara sig med att han inget annat val hade än att behålla optionerna, men det var fel. Dessutom finns en regel inom Vostok Nafta, beslutad av bolagsstämman, som säger att om en styrelseledamot lämnar sitt uppdrag på egen begäran förlorar hon/han rätten att utlösa optionerna. Men vad gör man inte för gammal vänskaps skull; Lundins ser om de sina. När Bildt den 15 december i år löste in sina optioner tjänade han nära fem miljoner kronor.
”Jag gjorde inget fel”, mässade Bildt på den presskonferens han samlat till 8 januari (efter att överåklagare Christer van der Kwast börjat utreda Bildts affärer) och statsministern försvarade sin kollega. Så brukar det vara innan det verkligen börjar storma och avgång signaleras.
PO