Många exiliranier deltog i Göteborg

Publicerad av Jimmy Lied

Tema: USA:s krig mot Irak

2 000 personer drogs till demonstrationen ”USA ut ur Irak” i Göteborg.
Förra året blev det ett gap mellan en nationalistisk/islamistisk del och en socialistisk del. I år deltog inte nationalisterna och majoriteten var snarare exiliranska grupper med paroller mot krigshotet mot Iran och mot den iranska terrorregimen.
RS pekade på att arbetarklassen är de enda som kan stoppa etniska och religösa splittringar och ena folket för att kasta ut ockupanterna.
Jimmy Lied