SSAB-förhandlingar går vidare

Publicerad av

Tema: Facklig kamp

Vid ett möte med alla fackligt aktiva på SSAB i Luleå beslutades om att nu gå vidare med förhandlingar kring både det lokala avtalet och harmoniseringsavtalet.

Vid ett medlemsmöte i maj sade SSAB-arbetarna i Luleå nej till det förslag till harmoniseringsavtal som SSAB lagt fram för att få liknande villkor vid SSAB:s alla tre anläggningar i Sverige. Kritiken riktades bland annat mot att avtalet bara innehöll 400 kronor i extra påslag samt dagarbetstiden, där arbetsgivaren i framtiden till viss del kan styra över inarbetad tid.

Nytt medlemsmöte

– Nu går vi vidare med förhandlingar kring vissa frågor i harmoniseringsavtalet samt de lokala förhandlingarna. Vi kommer att ha ett nytt medlemsmöte under vecka 36 och då har vi förhoppningsvis ett komplett förslag att ta ställning till, berättar Tomas Karlsson, vice ordförande vid verkstadsklubben i Luleå.
– Självklart ställer vi krav och har förhoppningen att få ut mer i de lokala förhandlingarna men arbetsgivaren har varit väldigt strikt och sagt att detta (centrala avtalets 780 kronor och harmoniseringen 400 kronor) är det som finns penningmässigt, säger Tomas Karlsson.
– Mycket av kritiken är framförallt mot det centrala avtalet. Varför tar man inte strid när företagen går så bra, vi har den regering vi har o s v, avslutar Tomas Karlsson

Jonas Brännberg