Ännu ett dråpslag mot arbetslösa

Publicerad av Dan Molund

Tema: Rör inte vår a-kassa

Den borgerliga regeringen har ändrat beräkningsregler som gäller för a-kassan.
Förändringen innebär att korttidsfrånvaro, exempelvis vård av sjukt barn, kommer att påverka den ersättning man kan få från arbetslöshetskassan.

Från årsskiftet måste sådan frånvaro dras bort från den normala arbetstid som ligger till grund för hur stor ersättningen blir. De regler som rådde före årsskiftet utgick från den tid man skulle ha arbetat.
Enligt tidningen Dagens Arbete kan en person som tjänar 18 500 kronor i månaden och är hemma i genomsnitt tre dagar i månaden för vård av sjukt barn eller sjukdom, komma att förlora ända upp till 2 000 kronor i månaden.
Speciellt hårt drabbas de grupper som har låga inkomster.
Kvinnor kommer att drabbas dubbelt. Dels har kvinnodominerade yrken lägre löner, vilket gör att de ligger under det s k inkomsttaket på 680 kronor per dag.
Men enligt försäkringskassan tar kvinnor dessutom ut 64 procent av dagarna med tillfällig föräldrapenning (vård av sjukt barn).

Dan Molund