Offentliganställda utmanar regeringen

Storbritannien: Dags för ny strejk inom posten?

Publicerad av Jane James

Tema: SEKO

Efter två 24-timmarsstrejker under sommaren, följda av konfliktåtgärder på lokal nivå, tvingades ledningen för Royal Mail (Posten) till förhandlingar med fackförbundet Communication Worker’s Union (CWU).

Men förhandlingarna ledde inte till en för CWU-medlemmarna acceptabel uppgörelse – därför borde kampen trappas upp till åtminstone en 48-timmars landsomfattande strejk.
Upptrappade konfliktåtgärder på riksplanet, tillsammans med en landsomfattande demonstration, vilket planerades innan åtgärderna avblåstes, kommer att vara en väsentlig del av vilken konfliktåtgärd det än må vara.

Bryt med labourpartiet

Många arbetare kommer att ställa frågan varför CWU fortfarande ger ekonomiskt stöd till labourpartiet (socialdemokraterna), vars ledare attackerar de postanställda och ruinerar postservicen.
De anställda kräver löneökningar över inflationsnivån och går emot Royal Mails ”moderniseringsplaner”, vilka kommer att inkludera förluster av arbetstillfällen, lönesänkningar, utökad arbetsbörda och försämrad service till allmänheten.
Andra offentligfack opponerar sig också emot den nye premiärministern Gordon Browns lönestopp och kräver en löneuppgörelse över inflationsnivån.
En 24-timmarsstrejk som omfattar alla offentliganställda är därför nödvändig.
Jane James
Bill Mullins


Brittiska posten: Vad står på spel?

ROYAL MAIL Planerna på att stänga 2 500 kontor, skära bort 40 000 jobb, genomföra en löneökning på under inflationsnivån (alltså en reallönesänkning), minska antalet utdelningar, upphöra med lördagsservicen, öka avgifterna för kunderna och att privatisera kommer att innebära att en avgörande service förstörs.
Att de vinstgivande delarna av brev- och pakethanteringen har överlämnats till den privata sektorn har minskat Royal Mails penninginkomster vilket, tillsammans med ett underskott på 6 miljarder pund i pensionsfonderna, är huvudorsaker till krisen.