Irak – Bushs Vietnam

Publicerad av

Tema: USA:s krig mot Irak

I förra veckan gjorde USA:s högste Irakbefälhavare general David Petraeus gällande att den militära upptrappningen i Irak (”the Surge”) i år varit en framgång. General Petraeus lät som ett eko av den ökände generalen William C. Westmoreland, som i den amerikanska kongressen 1967 bedyrade att USA var på väg att segra i Vietnam.
Bara några dagar efter Petraeus uttalande kom resultatet av en opinionsundersökning som BBC och ABC News låtit göra i Irak: 70 procent av irakierna ansåg att säkerheten hade försämrats i de områden som omfattats av ”the Surge”.
Samtidigt rapporteras att så många som en miljon irakier kan ha dött sedan Irakkriget inleddes i mars 2003.
I lördags demonstrerade tiotusentals i Washington DC mot kriget.