Connex/Veolia köper upp klubbordförande

Publicerad av Arne Johansson

Tema: SEKO

Pierre Sandberg, ordförande i Seko klubb 119 sedan hans företrädare Per Johansson sparkades av Connex/Veolia efter en strid om bristande säkerhetsarbete, har bytt sida.
Den 1 oktober tillträder Pierre Sandberg en personaltjänst som Veolias ansvarige för förhandlingar med spärrvakternas Seko klubb 120.

Att Pierre Sandberg byter sida bara ett och ett halvt år sedan han valdes efter Per Johansson är desto mer uppseendeväckande som Pierre Sandberg har företrätt Per Johansson i dennes överklagan av sitt ärende till EU-domstolen. Till Dagens Nyheter säger Pierre Sandberg att det ännu inte är färdigförhandlat om han nu släpper det uppdraget.
– Veolia vill förstås att jag släpper det uppdraget, även om en eventuell förhandling i EU-domstolen gäller mellan Per Johansson och svenska staten. Jag vill inte svika Per, men jag förstår också Veolias invändningar.
Per Johansson är luttrad.
– Att köpa upp eller sparka är alternativa arbetsgivarmetoder. Det är inte första gången en facklig företrädare köps upp, säger Per.
– Senast det hände inom tunnelbanan var när Christer Åkerblom, som var ansvarig för tunnelbanefackens inrangeringsförhandlingar 2001, köptes upp av arbetsgivarsidan.
– Det här uppfattas självklart negativt bland medlemmarna, att gå över så här, säger Jannis Konstantis, som av allt att döma träder in som ny tillförordnad ordförande i Seko klubb 119.

Arne Johansson