I marginalen

Publicerad av

Tema: I marginalen

Profitjakten tar över kulturen

Inom kulturpolitiken pågår en omfattande nyliberal kontrarevolution. Det har gått så långt att till och med DN (Dagens Nyheter) känt sig manad till att kritisera högeralliansens kulturpolitik. I en huvudledare rubricerad ”Snålhetens triumf” skriver tidningen att: ”Regeringens kulturpolitik kan sammanfattas i: ’Det ska inte vara gratis och det ska helst löna sig.’ Den duger inte.” Men på typiskt DN-manér avslutas samma ledare med förhoppningen om att under 2008 kommer det att bli bättre för kulturen.
Bättre för kulturen i år med alliansen? Man måste vara ledarskribent på DN för att tro det.
Ledaren är dessutom skriven efter att regeringen har utsett den nyliberala tokstollen Johan Staël von Holstein till ny styrelseledamot i det statliga Kulturrådet. När von Holstein skriver krönikor i Metro handlar det bara om hur mycket han ”älskar kapitalismen”. Annars är han väl mest känd för alla sina konkurser...
Om kultur vet han inget, det var därför som regeringen gav honom uppdraget. I en kommentar till utnämningen säger von Holstein att han är näringslivets representant i kulturen. ”Min ambition är att konst och kultur ska drivas på ett lönsamt sätt, konsten ska ha en vilja att tjäna pengar” (Dagens Industri den 19 december 2007).
Ingen vinst, ingen kultur, alltså. Om public service – Sveriges Radio och SVT – tycker von Holstein inte. ”Jag tycker till exempel att det är en självklarhet att inte betala tv-avgiften. Varför skall man stödja en socialistisk institution som hjälpt till att skapa Jante och förtryckt det svenska folket i 50 år?”, har han sagt.
Public service lever farligt med alliansen, som förra året utsåg kristdemokraten Rose-Marie Frebran till att ensam utreda dess framtid. Hennes enda merit var att hon i den s k granskningsnämnden för radio och tv (GRN) har fällt ett inslag i radions Kulturnytt för bristande opartiskhet. Anledningen var att Kulturnytt kritiserat regeringens beslut att slopa de fria entréerna på vissa statliga museer.
PO