Apoteken säljs ut

Publicerad av Stefan Lundqvist

Högeralliansen behövde ingen längre betänketid för utredningen om apotekens framtid. Nästa år avskaffas statens ensamrätt att bedriva apoteksverksamhet och man börjar sälja ut en stor del av landets 1 000 apotek till privata intressen.

Därmed blir läkemedel business även i handeln över disk. Regeringen tar bort statens ensamrätt att bedriva apotek från och med nästa år. Medan en del av de statliga apoteken ska vara kvar under namnet ”Apoteket AB” i den mindre kommersiellt intressanta glesbygden, ska resten med början under nästa år säljas till privata intressen.
I Norge, som privatiserade sina apotek för några år sedan, har medicinerna istället blivit mycket dyrare då apoteken har köpts upp av tre stora utländska grossistkedjor.

Dyrare medicin i Norge

Norska Legemiddelsverket konstaterade att norska apotekskunder efter privatiseringen på många mediciner hade 50-75 procent högre priser än i Sverige. Det blev fler apotek, men bara i de större städerna.
Samma dag som denna artikel skrivs rapporteras det att utskrivningen av antibiotika ökar i en alarmerande takt och att det även används mot virus som kroppen själv bemästrar.
Detta är en följd av ett hårdare tryck på arbetsplatserna, karensdagar och sänkt sjukersättning. Slimmad personalstyrka med större ansvar och en rumphuggen månadslön gör att folk inte har råd att vara sjuka. Man vill ha penicillin och pressade eller läkemedelslobbande läkare skriver ut.
En privatisering av apoteken innebär ökad kommersialisering av läkemedlen, där behovet av kortsiktiga vinster hela tiden riskerar att gå före professionell hjälp och en långsiktig planering av folkhälsan.
Stefan Lundqvist