Dansk folkomröstning

Högerpolitik mot flyktingar och arbetslösa

Publicerad av Mattias Bernhardsson

Den danska högerregeringen fortsätter attackerna mot arbetare, arbetslösa, skolelever och flyktingar.

Regeringen förbereder stora privatiseringar och a-kasseperioden för de arbetslösa har halverats under den lovande rubriken ”Jobbplan”.
Flyktingar som har fått avvisningsbesked får välja mellan att jobba eller att fortsätta vara inlåsta. Om de väljer det första får de skriva under ett avtal som öronmärker en del av deras lön som ska bekosta deras egen utvisning(!).

Rasism

Samtidigt fortsätter Dansk Folkepartis rasistiska angrepp. Grönländska politiker i folketinget ombeds att sköta sig själva och ”sina egna problem” i ”sina områden”, istället för att lägga sig i ”asylförhållandena i Danmark”.
Flyktingdebatten får ännu mer bränsle när Danmark i vår ska folkomrösta om undantagen från EU:s migrationspolitik ska vara kvar, inklusive den rasistiska 24 års-regeln (att personer under 24 års ålder inte får gifta sig med utlänningar).
Socialistisk folkeparti (vänsterpartiet) pekar på EU:s asylpolitik som något bättre än den danska, men är samtidigt öppen för en kompromiss med regeringen, socialdemokraterna och rasistiska DF om att ändå behålla förbehållen, med den naiva föreställningen om att reglerna då kan ”uppmjukas”. Att SF rävspelar istället för att driva kampanj för flyktingars rättigheter visar på en vridning åt höger, en misstro mot flykting- och arbetarkamp och på att de är beredda att sälja ut sig för att komma närmare makten.
Symptomatiskt nog röstade också sf mot Enhedslistans förslag om att satsa fem miljarder danska kronor på offentliganställda lågavlönade.
Att högerregeringen inte utmanas är ett resultat av avsaknaden av ett kämpande arbetarparti. Socialdemokraterna, som i november fick sitt sämsta valresultat på 80 år, fortsätter att backa i opinionsundersökningarna. I Köpenhamn styr s, sf och liberala Radikale Venstre och genomför nedskärningar på 80 miljoner kronor på socialförvaltningen. Media skriver om skolklasser med 36 elever och TV2 avslöjar lärarlösa lektioner och skolslakt på 90 miljoner kronor.

Proteströrelser

Det förra och förrförra årets stora proteströrelser mot högerpolitiken visar att det finns ett sätt att besvara regeringen och därmed stoppa rasisternas försök att växa i ett vakuum. Om aktivister i facken och vänstern samlar till riksomfattande protester med strejker och skolockupationer, mot både de ekonomiska attackerna och den rasistiska flyktingpolitiken, skulle de kunna återta initiativet och leda ett kompakt motstånd mot regeringen.
Mattias Bernhardsson