Oro för djup kris på WEF-möte

Publicerad av Vincent Kolo

Tema: Världsekonomin

Årets World Economic Forum-möte, en samling av 2 000 toppkapitalister och världsledare i Davos, Schweiz, präglades av dystra ekonomiska prognoser och skarpa motsättningar ifråga om vad regeringar och centralbanker bör göra.
”En fullskalig, utdragen recession i Amerika är nu oundviklig, med resten av världen dömd att dras ner i en allvarlig global inbromsning”, var hur brittiska Times summerade diskussionerna där.

Nouriel Roubini, en framträdande ekonomikommentator från USA, upprepade den berömda maximen att när USA nyser blir resten av världen förkyld. Roubini tillade dock: ”I det här fallet kommer USA att få ett fall av utdragen lunginflammation... Frågan är inte om vi får en mjuk eller hård landning i USA, utan snarare hur hård landning det kommer att bli. Han tillade att enligt hans åsikt kommer recessionen att vara i ”åtminstone fyra kvartal … det kommer att bli en svår recession.”

”Alla recessioners moder”

Stephen Roach från investeringsbanken Morgan Stanley varnade för att USA står inför en ”relativt långvarig recessionsperiod”. Han varnade för att Federal Reserves (USA:s centralbank) ordförande Ben Bernankes försök att blåsa upp en ny kreditbubbla med hjälp av drastiskt sänkta räntor i bästa fall bara kommer att skjuta upp krisen, inte förhindra den.
Roach sade att konsumenterna i USA under de senaste åren har spenderat motsvarande 72 procent av USA:s nationalinkomst, långt över genomsnittsnivån på 67 procent under de senaste årtiondena. Om konsumtionsmönstren nu återgår till sina historiska nivåer under det kommande året ”kommer det att bli alla recessioners moder”, varnade han.
”Vi har använt de övervärderade bostäderna som bankomater, och genom att göra det så har vi pressat upp skuldbördan till rekordhöjder” argumenterade Roach.
Roubini var inne på samma spår när han sade att USA:s konsumenter nu var ”utshoppade” till följd av tung skuldsättning.
Nedgången på bostadspriser i USA är nu den allvarligaste nedgången inom denna sektor sedan tillförlitliga mätningar började göras år 1968. ”Det är det första [median]prisfallet på många, många år och troligen sedan den Stora Depressionen”, sade chefsekonomen på organisationen för USA:s fastighetsmäklare.
Fallande bostadspriser, och nu också fallande aktiekurser, rycker undan mattan för centralbankens och Bushadministrationens försök att hålla uppe konsumtionen med nya skattesänkningar och andra stimulansåtgärder.

Frikoppling avslöjad

Frikopplingsmyten – att en nedgång i USA kan förhindras att sprida sig till Asien och Europa – förefaller också ha begravts i Davos.
”Europa kommer inte att få någon speciell dispens från den globala inbromsningen”, löd Roachs brutala utlåtande. Även om han tvivlar på att världsekonomin kommer att halka ned till 2,5 procents BNP-tillväxt, vilket är den officiella definitionen på en global recession, argumenterade han för att den kan komma att komma nära den nivån.
De flesta globala prognoser förutser dock fortfarande en tillväxt på 4 procent för världens samlade BNP under år 2008. Roach varnade också för att Kinas BNP-tillväxt kan komma att sjunka ända ner till 6 procent, mycket lägre än nuvarande 10 procent eller mer.
Kinesiska röster hördes också avfärda frikopplingsteorin. Yu Yongding vid Kinesiska akademin för samhällsvetenskaper (KASV) sade rent ut att ”en allvarlig inbromsning av USA-ekonomin kommer att få en allvarlig effekt på den kinesiska ekonomin”. Fram till nu har den kinesiska regeringens officiella ståndpunkt varit att ekonomin är väl rustad att motstå en recession i USA.
Denna ståndpunkt ignorerar dock vissa grundläggande fakta. Kinas konsumtionsnivå föll under 2007 till sin lägsta nivå på två årtionden. Den bidrog med bara 36 procent av BNP, en mindre andel än exporten, som bidrog till omkring 40 procent av BNP.
En huvudorsak till fallande konsumtion i Kina är att där har, till skillnad från USA, bostadspriserna stigit brant, vilket sväljer en växande andel av inkomsterna. Idén om att de kinesiska konsumenterna skulle kunna fylla upp det gap som de amerikanska konsumenterna lämnat efter sig och göra det möjlig för Kina att skaka av sig följderna av en recession i USA är därför fullständigt orealistisk.

”Undantagstillstånd”

Åsikterna gick isär om Federal Reserves banbrytande räntesänkning samma vecka, från 4,25 procent ner till 3,5 procent. En finanskommentator beskrev sänkningen, hastigt tillkännagiven en timme innan New York-börsen öppnade på tisdagen den 22 januari, som ”att utlysa undantagstillstånd för USA:s ekonomi”.
Feds åtgärd var emellertid ”för lite, för sent”, enligt Roubini. ”Vi betraktar ett finansiellt system som befinner sig under svår stress. Fed kan inte förhindra att denna recession inträffar”, sade han. Roach var också förödande i sin bedömning av Feds åtgärder: ”allt de gjorde var att trycka på snoozeknappen”.

Kapitalet utan lösning

Debatterna i Davos visar att världseliten befinner sig i kris. Det dumdristiga självförtroendet från 2007 är som bortblåst och har ersatt av en universell och nästan gränslös pessimism.
Inte från något håll under denna samling av några av kapitalismens toppstrateger kunde man emellertid höra något sammanhängande svar på frågan om vad man ska göra åt den överhängande krisen. När de olika kapitalistiska lägren talar om ekonomisk ”smärta” för någon – vare sig det är fråga om nu eller senare – så menar de arbetarklassen och de fattiga, snarare än sig själva.
Den ekonomiska storm som är på väg mot oss visar att det brådskar för arbetare överallt att bygga sina egna demokratiska och kämpande organisationer, fackföreningar och socialistiska partier, för att organisera motstånd i masskala mot kapitalismen och ersätta den med en demokratisk socialistisk värld.

Vincent Kolo
www.chinaworker.info