Luleå: lektioner i antirasism

Publicerad av Johanna Evans

Tema: Kamp mot rasism och nazism

Vecka fyra och fem har Elevkampanjen i Luleå haft antirasistlektioner i fyra niondeklasser på Hertsöskolan. Eleverna fick lyssna på information om vad rasism och nazism är och var de kommer ifrån.
Vi pratade även om Sverigedemokraterna, en punkt som de flesta tyckte var den intressantaste.

I utvärderingen som eleverna fick fylla i efter lektionerna så uppgav många att de inte innan lektionerna såg sverigedemokraterna som ett rasistiskt parti, men att de nu hade ändrat uppfattning.
Eleverna fick också själva diskutera i grupper om på vilka olika sätt man kan bli utsatt för rasism och svarade att man kan bli misshandlad, ha svårt att få jobb o s v.
De fick också diskutera om varför sverigedemokraterna haft framgångar.
Många svarade att de växer för att det finns för mycket invandrare och att det gör att det finns för lite pengar i den offentliga sektorn.
Vi fick då besvara detta och förklara att invandringen inte är orsaken till problemen i samhället, att de har orsakats av den nedskärningspolitik som har förts.

Flyktingpolitik

Eleverna fick också diskutera om det finns rasism på skolan och vad man kan göra åt det.
De flesta svarade att det finns lite grann av rasism på skolan, men inte speciellt öppet. Några tyckte att sådana här lektioner är ett bra sätt för att jobba mot rasismen.
Lektionen innehöll även information om Sveriges rasistiska flyktingpolitik och om hur invandrare blir diskriminerade i samhället, till exempel i mediarapportering.
Slutligen pratade vi om hur man kan stoppa rasismen genom gemensam kamp, och gav exempel på tidigare kampanjer, till exempel när Sverigedemokraterna hindrades från att ha ett torgmöte i Piteå 2004 – då de blev överröstade av en antirasistisk motdemonstration.

Positiva reaktioner

Lärarna och de flesta av eleverna tyckte det var positivt att vi kom och att det var intressant.
– Dessa elever som är i 15-årsåldern är rasistiska och nazistiska organisationers målgrupp. Det är jätteviktigt att de får den här informationen, så att de enklare kan bemöta rasisters argument. Dessa frågor måste hållas aktuella hela tiden, det är viktigt för alla, sade en av lärarna.
”Allting var intressant, mest att få lära sig om sverigedemokraterna. De är tvärtom mot vad jag trodde innan”, uppgav en elev i utvärderingen.
”Jag tycker att fler sådana här lektioner behövs för att folk ska inse att rasism verkligen finns, att det är ett problem i samhället”, skrev en annan av eleverna.
Sänk rasismen kommer att fortsätta att drivas aktivt i Luleå, med fler antirasistlektioner på skolor och med hjälp av kampanjgruppen som nyligen har startats på gymnasieskolan.

Johanna Evans