Lönestrid i Aitikgruvan

Publicerad av Jonas Brännberg

Plats: Gällivare Tema: Facklig kamp

De sega förhandlingarna om ett nytt lokalt löne- och arbetstidsavtal vid Bolidens gruva Aitik i Gällivare har blossat upp till en rejäl strid.

Långa stormöten på arbetstid och sänkt produktionstakt blev arbetarnas svar på att företaget ensidigt bestämt om ett nytt arbetstidsschema.
Nu väntar dock nya lokala förhandlingar.
Ursprunget till tvisten är att IF Metall centralt och GAF (gruvarbetsgivarna) i december 2006 meddelade att gällande lokala arbetstidsavtal måste sägas upp. Bland annat hänvisades till EU:s nya arbetstidsdirektiv.
– Avtalet sades upp den 4 juli 2007 med tre månaders uppsägningstid, utan att vi kunnat komma överens om ett nytt avtal. Förhandlingarna återupptogs igen i november då de centrala parterna deltog, berättar Hans-Göran Ölvebo, ordförande för IF Metall sektion 136 vid Aitikgruvan.
Efter resultatlösa förhandlingar beslutade Boliden att ensidigt lägga ut ett nytt arbetstidsschema från den 1 februari. Schemat innebär 12 timmars pass dag som natt. Arbetarna förlorade ”överlappsersättningen” (cirka 2 500 kr per månad), som de tidigare fått för att skiftbytet har gjorts ute vid maskinerna, vilket har inneburit att driften inte behövt stå stilla.
Bolidens aggressiva beteende fick stämningarna i gruvan att närma sig explosionsgränsen. Flera talade om vild strejk och möten på arbetstid och intensiva diskussioner har sinkat produktionen. På ett välbesökt fackmöte förra veckan blev det ett enhälligt nej till Bolidens nya arbetstidsschema och det sades att det kunde bli skyddsstopp om arbetsgivaren införde de nya arbetstiderna.
Detta har fått företaget på defensiven. Nu väntar nya förhandlingar.
– Vi kommer att sätta oss lokalt så att vi har det på eget bord igen. Företaget återgår till vanlig skiftform, berättar Hans-Göran Ölvebo.
Även om Bolidens vinst 2007 föll till ”bara” 5,4 miljarder kronor, var vinsten per anställd cirka 1,2 miljoner kronor. Det understryker gruvarbetarnas rätt att ta strid med direktörer och aktieägarna om vart vinsterna ska gå.
Jonas Brännberg