Pakistanska sjömän tar ny strid på Ålandsbåten Birger Jarl

Publicerad av Arne Johansson

Plats: Stockholm Tema: Facklig kamp, Muren mot flyktingar, SEKO

17 pakistanska och kashmiriska sjömän som arbetat mellan 7 och 23 år som städare/ste­wards på den idag svenskregistrerade Ålandsbåten Birger Jarl har varslats om avsked.

Offensiv har talat med Rauf Butt, 59, som arbetat på båten ända sedan 1985. Han är idag bitter på både Rederi Allandia och Seko Sjöfolk, som han anser har svikit dem.
– Jag har arbetat hårt och utan klagomål i 23 år. Nu sparkas jag och mina arbetskamrater med ­hänvisning till en ny EU-regel som säger att rederiet inte längre slipper betala preliminär skatt och sociala avgifter för icke EU-medborgare, som för EU-medborgare.
– Seko har inte hjälpt oss alls, utan försöker bara ställa sig in hos ägarna, säger Rauf Butt.

Lång strid för lika villkor

Bakgrunden är att de pakistanska sjömännen redan under båtens tid som Panamaregistrerat fartyg arbetade enligt svenska kollektivavtal – men bara på papperet. Sedan Rauf Butts son Talat Butt, som också arbetade på båten, avslöjat att de i verkligheten utnyttjades grovt som billig arbetskraft inleddes i slutet av 1990-talet en uppmärksammad strid, som fick stöd av både Offensiv och Seko sjöfolk. Det kostade den tidigare ägaren 5 miljoner kronor i kompensation för uteblivna löner och ledigheter.
I början av 2002 inledde de ”utomeuropeiska” sjömännen en ny strid för likvärdiga arbetstider med svensk och finsk personal. Striden tillspetsades då deras jobb utannonserades av den då nya ägaren, Rederi Allandia, i samband med att båten svenskflaggades under sitt nya namn Birger Jarl. Medlemmar i Rättvisepartiet Socialisterna stödde de pakistanska sjömännens kamp genom att delta i Stödkommittén för ­rättvisa på Baltic Star. Även den gången gick det till sist att hitta en lösning.
Nu tycks läget vara ännu svårare sedan Seko sjöfolk förklarat för sina pakistanska medlemmar att det inte längre går att göra något. I slutet av april gick Seko enligt pakistanierna med på en ”omstrukturering”, som innebär att alla sjömän som ­inte var matroser skulle tvingas söka ­sina jobb på nytt i ett företag som skulle ta över all intendentur på båten, Restaurang Heidelberg – ett företag som i flera år bara funnits på pappe­ret. Då pakistanierna informerades om att de inte skulle kunna få företagets stöd för nya arbetstillstånd i Restaurang Heidelberg, har de valt att inte söka dessa jobb.
De har i stället lämnat Seko i protest och gått med i SAC, i hopp om att få syndikalisternas stöd för att driva sin kamp för jobben.
– De har i praktiken dumpats av Seko, och Restaurang Heidelberg är bara en manöver för att lättare bli av med de 17, säger Talat Butt under ett besök i Stockholm för att stödja sin pappa och sina andra gamla arbetskamrater.

Protest från sjöbefäl

Ett belägg för att det trots allt ­skulle gå att göra något hittar de pakistanska sjömännen i ett protestbrev till rege­ringen mot diskrimineringen av icke-EU-medborgare som länge varit fast förankrade på den europeiska arbetsmarknaden från Sjöbefälsförbundet. På detta har infrastrukturminister Åsa Torstensson svarat att hon håller med om att konsekvenserna av de nya EU-riktlinjer­na, som infördes i svensk lag förra hösten, inte är bra.
I det brev som hon lovade att skicka till EU-kommissionen och som Offensiv har fått ut begär dock näringsdepartementet bara en tidiga­relagd översyn av EU:s riktlinjer om statligt stöd till sjötransporter som redan utlovats till 2011. Inte ett ord sägs om den sorts situation som pakistanierna befinner sig i – bara att EU:s regler går emot ambitionen att förbereda för en utomeuropeisk arbetskraftsinvandring, samtidigt som sjöfarten står inför stora pensionsav­gångar.
SAC har krävt att rederiet ska visa att man menar allvar när de säger att de egentligen vill ha kvar sin pakistanska personal, dra tillbaka varslen och tillsammans med SAC ­agera via Arbetsförmedlingen Utland och Migrationsverket för nya arbetstillstånd. De begär också att rederiet backar från att inte vilja förlänga de utgående arbetstillstånden för tre av pakistanierna så att dessa får ut sin lön under varseltiden. För en ­anställd som skadats i tjänsten kräver SAC att rederiet betalar hans operation och rehabilitering.

”Hela affären är skum”

Rederiet har svarat genom att ensidigt avsluta tvisteförhandlingen.
– Hela affären är skum, och företaget har vägrat lämna ut sin ­budget och andra dokument, säger Jan Abrahamsson på SAC:s transportsyndikat.
De pakistanska sjömännen är övertygade om att det nu ­aktiverade pappersbolaget Restaurang Heidelberg kontrolleras av samma familjen Strauch, som äger Rederi Allandia.
– För j-gt, tycker Abrahamsson om Sekos beteende, som han antar att de själva försvarar med argumentet att det kan vara bättre att sälja ut 20 än att riskera jobben för 120.
Offensiv har också talat med Chang Strömberg, som förhandlat för Seko sjöfolk.
– Det är en tragisk situation, där besluten har fattats långt över våra huvuden. Det är inte mycket vi kunnat göra, men det är svårt att förklara för dem som drabbas. De har ända sedan 2002 arbetat på tillfälliga arbetstillstånd 12 månader i taget, som krävt rederiets stöd. Nu har hela intendenturen överförts till ­Restaurang Heidelberg, där de har erbjudits anställning, men samtidigt informerats om att de inte skulle kunna räkna med att få nya arbetstillstånd. När de inte antog detta erbjudande har de varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist. Det är ett Moment 22, ett val mellan pest och kolera.
Om Restaurang Heidelberg, som tagit över intendenturen, formellt var ett dotterbolag till rederiet hade deras arbetsrättsliga läge varit ­bättre, anser Strömberg.

Rederinämnden

Enligt Chang Strömberg knöt Seko i början vissa förhoppningar på att Rederinämnden, som bevakar det svenska sjöfartsstödet, skulle kunna få till stånd ett tillfälligt undantag från EU-direktivet. Sedan beskedet från deras jurister enligt Strömberg blev negativt har Seko sjöfolk inte ansett det lönt att gå vidare.
Men det kan finnas andra alternativ, om man kan sätta press på rederiet.
– Att flagga ut igen eller att ta smällen, men också att agera tillsammans med facket genom att gå till regeringen, säger Jan Abrahams­son.
Enligt Abrahamsson förbereder SAC nu en stämning av rederiet till AD för brott mot både LAS och MBL samtidigt som man ­förbereder direkta aktioner mot företaget.
Arne Johansson