Nya protester mot högerpolitiken

Publicerad av

Tema: Septemberalliansen

Septemberalliansen, som förra hösten genomförde en stor demonstration i samband med riksdagens öppnande ett år efter valet, beslutade på ett möte den 4 juni att genomföra nya protester när riksdagen öppnar i höst två år efter valet den 16 september. Alla organi­sationer och enskilda som vill delta i kampanjen inbjuds till planeringsmöten.
Septemberalliansen fördömde också högeralliansens nya provocerande attacker på sjukförsäkringen och de sjuka, samma dag som de behandlades i riksdagen.
Efter två år med högeralliansen hopar sig skälen att protestera mot bland annat:
  • Attackerna på de sjuka och sjukförsäkringen.
  • Raseringen av a-kassan och trakasserierna mot de arbetslösa.
  • Angreppen på allmännyttans hyresgäster.
  • Den nya reaktionära skolpolitiken.
  • Privatiseringen av vård, skola, omsorg och statliga företag.
  • EG-domstolens attacker mot kollektivavtalen och de fackliga rättigheterna att bekämpa social dumpning.
  • Övergreppen på asylrätten och de papperslösa.
  • Den nya imperialistiska utrikespolitiken.

Septemberalliansen