Blockaderna pressar Allandia

Fortsatt kamp för de pakistanska sjömännen

Publicerad av

Tema: Facklig kamp, SEKO

Offensiv skrev i nummer 808 om rederiet Allandia som kör Ånedinlinjen till Åland med båten Birger Jarl. Rederiet sparkar de 19 av sjömännen som är från Pakistan och Kashmir trots att de har slitit på båten i mellan 7 till 23 år. Allandia bryter därmed mot Las, Lagen om anställningsskydd.

Rederiets rasism visas av att de har kallat pakistanierna för ”en säkerhets­risk”. Nu ser sig Allandia om efter ny personal till pakistaniernas arbetsupp­gifter – restaurang, butik och städ – för att tjäna pengar på att de nyan-
ställer, vilket innebär ingångslöner på ungefär 13 000 kronor i månaden – att jämföras med de sparkades slut-
löner på ungefär 20 000 kronor i
månaden.
Rederiet är ökänt då det tidigare har vägrat att betala ut löner till de anställda från Pakistan och Kashmir. Den gången vann arbetarna striden och fick till slut ut sina löner. ­Rederiet kan tvingas att backa nu också.
Då Seko sjöfolk skandalöst nog inte stödjer de pakistanska sjömännen har de istället gått med i SAC som under hela sommaren kommer att organisera blockader vid hamnen.

den första blockaden hölls den 8 juli och har följts upp med ytterligare blockader efter det datumet.
Några gånger har varutransporter stoppats, första gången i 35 minuter, andra gången i en och en halv timme och senast måndagen den 21 juli stoppades varutransporterna i två och en halv timme. Till följd av det blev båten försenad. Rederiet är uppenbarligen pressat. Wolfgang Kukol, som är chef för Ånedinlinjen, säger i Ålands-Tidningen den 14 juli att blockaden skadar Allandias varumär­ke och i en ny artikel den 17 juli oroar han sig över det minskande passagerarantalet.

den tidigare allandia-anställde Talat Butt leder den stödkampanj som har väckt frågan och gett den allmänhetens öra.

Hur går det?
– Med fackförbundet SAC:s hjälp har vi blockerat båten sju gånger. Syftet med blockaderna är att pressa rederiet till förhandlingar, men de vägrar fortfarande.
– Passagerarna tycker att det är jobbigt att mötas av vår blockad och våra informationsflygblad. De frågar oss vad de kan göra för att hjälpa oss. Vi svarar att de ska skicka brev via e-post eller ringa till rederiet och protestera. Tyvärr har vi ännu inget stöd från de andra anställda på båten. Detta beror på att de är rädda, då
Allandia har sagt att om inte pakistanierna försvinner så går de i konkurs och alla förlorar jobben.
– Mediagenomslaget har varit framgångsrikt med ett bra inslag på TV:s ABC-nytt och en helsida i Dagens Nyheter den 14 juli. Även en internationell stödkampanj är sjösatt , berättar Talat nöjd.
Det skäl till avskedandena som Allandia anger är att ett nytt EU-direktiv inte längre kompenserar företaget för sociala utgifter för anställda som inte är EU-medborgare.
– De upprepar hela tiden samma sak: att de förlorar 400 000 kronor per månad på att behålla de 19 pakistanierna med de nya EU-reglerna. Men det handlar om 19 familjer som de försörjer. Det handlar om avsked till utvisning. Pakistaniernas långa boende här i landet har byggt på löpan­de tillstyrkningar om arbetstillstånd från deras arbetsgivare. Allandia pratar om ekonomi, men det finns också en moralisk frågeställning i saken. Det är därför vi vänder oss till regeringen, som borde ingripa då en hel arbetargrupp hamnar i kläm p g a nya lagar, säger Talat.
Men kampanjen tar även tag i de ekonomiska bitarna:
– Vi behöver mer information om företaget med moder- och systerbolag. Därför kräver vi pappren på bordet: Hur är det egentligen med ekonomin för rederiet?
Vad händer nu?
– Blockaderna kommer att fortgå. Allandia vet inte när, så det blir väldigt störande för dem. Den som vill delta uppmanas att kontakta ­Offensiv för att få information om tider. Vi planerar en upptrappning. Opinionskampanjen har bara börjat. Det ­gäller att få frågan så stor som möjligt inför höstens förhandlingar i arbetsdomstolen.

Offensiv uppmanar alla läsare att skicka protestbrev till:
info@anedinlinjen.se
Plus kopior till dessa adresser:
campaign@birgerjarl.info, registrator@enterprise.ministry.se, registrator@primeminister.ministry.se.
Information och modelluttalanden finns på www.birgerjarl.info

Elin Gauffin
Karin Wallmark