16 september: EU, strejkrätten och FRA nya frågor

Publicerad av Arne Johansson

Tema: Septemberalliansen

Förberedelserna är nu i full gång för en ny demonstration i Stockholm mot högerpolitiken när riksdagen öppnas den 16 september.

Om samordningsgruppens förslag går igenom blir ett nej till EU-fördraget efter Irlands nej och den antifackliga Lavaldomen och ett nej till övervakningssamhället och FRA två nya frågor jämfört med förra årets protest.
Kurt Junesjö, f d jurist på LO – TCO Rättsskydd, har också tackat ja till att tala om den hotade strejkrätten och att varna LO och PTK för eftergifter till Svenskt Näringsliv.
Liksom förra året kommer skarpa protester att riktas mot regeringens attacker på a-kassan och sjukförsäkringen, privatiseringarna osv. Även den nya pluggskolan, den invandrarfientliga flyktingpolitiken och den hotande rasismen bör bli viktiga teman.
Bakom den planerade demonstrationen står Septemberalliansen, som består av en lång rad organisationer, nätverk och enskilda aktivister.

Arne Johansson