RS – ett kämpande socialistiskt alternativ

Publicerad av Elin Gauffin

Tema: Politiska frågor, Septemberalliansen

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för ett socialistiskt alternativ till dagens olika falanger av högerpolitik. Framöver behövs ett nytt stort ar- betarparti som kan tala för alla som idag känner att de saknar parti.

Det är den välfärd som en gång byggdes upp av arbetarrörelsen som står under attack, det är de som arbetar som förlorar jobben då krisen kommer, det är vanliga löntagare och de­ras familjer som inte har råd med höj- da hyror, boräntor, avgifter, privata försäkringar och prishöjningar.
Men arbetarklassen har också en unik möjlighet att sätta stopp för den bakåtsträvande utvecklingen. Det visades under vårdstrejken och bussfö­rarstrejken i år. När bussarna står still och vårdavdelningarna stängs hörs arbetarnas röster.

I våras demonstrerade 100 000 lärare i Portugal och statstjänstemännen strejkade. Grekland skakades av en våg av strejker, inkluderat en av landets största generalstrejker någonsin, där tre miljoner deltog. I maj möttes Frankrikes president Sarkozy av en generalstrejk. Några av de värs-ta förslagen har stoppats. I Pakistan vann telekomarbetarna 35 procents löneökning efter två veckors strejk.
Ett socialistiskt program för att ”sätta folk i arbete” kräver hundratusentals nya jobb – där behoven finns. För att vårdköerna ska kortas behövs fler anställda inom vården, för att alla ska få en chans i skolan behövs fler lärare och övrig skolpersonal, klimatet gynnas av en utbyggnad av kollektivtrafiken. Sex timmars arbetsdag utan löneminskning skulle minska stressen och sjukskrivningarna, eliminera arbetslösheten och öka jämställdheten i hemmen.
Företag som avskedar eller lägger ner verksamheten borde granskas av de anställda. Vart tar vinsterna vägen? Hur kan produktionen läggas om för att rädda jobben?
Socialistisk politik blickar även framåt. Vi ser ett systemfel i att ett fåtal personer äger produktionsmedlen; industrier, företag, banker medan majoriteten arbetar ihop vinsterna som fåtalet kontrollerar. I Sverige äg­er en procent av befolkningen nästan lika mycket som 90 procent av befolkningen, enligt Dagens Arbete.

I ett socialistiskt samhälle är det istället samhället som äger de stora resurserna och man beslutar tillsammans om vad de ska satsas på. Spekulation. avgasutsläpp, vapenproduk- tion kommer troligtvis att väljas bort av majoriteten till förmån för en produktion som sätter människor och miljöns behov först. En socialistisk stat måste genomsyras av demokrati underifrån för att fungera, politiken diskuteras gemensamt på arbetsplatser, skolor och bostadskvarter, representanter väljs och kontrolleras un- derifrån, utan privilegier.
Detta är socialisternas ljusa framtidsalternativ. Det är värt att kämpa för, även här och nu.
Elin Gauffin