”Ropen skalla – regeringen ska falla”

Publicerad av Lina Thörnblom, Per Olsson

Plats: Stockholm Tema: Septemberalliansen

Uppemot 1 500 personer deltog på demonstrationen. Elin Gauffin från Rädda Hyresrätten talade.  (foto: )
Uppemot 1 500 personer deltog på demonstrationen. Elin Gauffin från Rädda Hyresrätten talade. (foto: )
För andra året i rad genomfördes en demonstration i Stockholm mot regeringen och högerpolitiken vid riksdagens öppnande.
Uppemot 1 500 personer slöt upp i årets livli-ga och ungdomliga de- monstration.

Demonstrationen, som precis som förra året anordnades av Septemberalliansen, blev till en bred protest mot högerpolitiken. Även socialdemokraternas högerkurs bränn- märktes.
”Byt politik, inte bara regering”, var det entydi­ga budskapet.
– Istället för det ”nya arbetarpartiet” var det en revanschistisk höger som kom till makten, sa den kände skribenten och debattören Göran Greider, som var förste talare.
Greider såg otåligt fram mot den dag då högerregeringen har fått sparken.
– Låt oss göra dom sista år som regeringen har kvar till dom värsta i deras liv, löd hans slutappell.
Efter Göran Greider följde Elin Gauffin från nätverket Rädda hyresrätten:
– Under hösten ska regeringen utarbeta en proposition baserad på förslagen om marknadsliknande hyror och allmännyttans avskaffande.
– 100 000 människor i storstädernas stadskärnor kommer att tvingas flytta om hyran höjs med 7 procent per år, som utredaren föreslår.
– Alla måste komma med i kampen för hyresrätten. Demonstrera den 18 oktober!
Lars Lundberg, Byggnads i Gävle, var näste talare och han passade på att erinra om att:
– Nu är det halvtid för regeringen och 500 000 har av ekonomiska skäl inte längre någon arbetslöshetsförsä­kring.
Han tog också upp EU och Vaxholmsdomen:
– När Sverige gick med i EU var budskapet att det inte skulle ske någ­ra förändringar. Kollektivavtal skulle gälla. Men Vaxholmsdomen slår fast att kollektivavtal kan vara ett hinder för fri konkurrens.
Även Jan-Erik Gustafsson, ordförande i folkrörelsen Nej till EU, berörde i sitt tal EU och det nya Lissa- bonfördraget. Han manade politiker­na att säga nej eller åtminstone vara beredda att utlysa en folkomröstning om fördraget.
Sandra Costa från Klimax poängterade i sitt tal att regeringen satsar på vägar här hemma, samtidigt som den manar andra länder till energisparan­de åtgärder.

Lina Thörnblom, från Elevkampanjen, var sist på talarlistan. Hennes skarprättning av Jan Björklunds nya skola fick många applåder.
– Skolan måste anpassas efter elevernas behov, inte tvärtom. Skolan ska vara till för alla, inte bara en elit!
Demonstrationen var mindre än i fjol, då 6 000 demonstrerade – men stämningen var hög och deltagandet i år var klart godkänt med tanke på att European Social Forum startade da­gen efter och medias totala bojkott.
En sak är säker. Nästa år blir det en ny demonstration. ”Ropen skalla – regeringen ska falla”.
Per Olsson