Fackliga rättigheter i fokus på forumet

Bra respons för Rättvisepartiet Socialisterna

Publicerad av

Plats: Malmö Tema: Antikapitalistiska protester

Tusentals deltog på de många seminarier och möten som arrangerades under European Social Forum i Malmö mellan den 17 och 21 september. Forumets höjdpunkt blev en demonstration med minst 15 000 deltagare på lördagen den 20 september.  (foto: Anamaria Elmelid)
Tusentals deltog på de många seminarier och möten som arrangerades under European Social Forum i Malmö mellan den 17 och 21 september. Forumets höjdpunkt blev en demonstration med minst 15 000 deltagare på lördagen den 20 september. (foto: Anamaria Elmelid)
”Försvara konflikträtten”, det vill säga strejkrätten, var budskapet på frontbanderollen när 15 000 demonstrerade på European Social Forum (ESF) i Malmö den 20 september. Det var den största demonstrationen i landet se­dan kampanjen innan USA:s invasion av Irak 2003.

Under ESF genomfördes också demonstrationer för rätten till asyl och mot klimathotet.
Årets ESF var det minsta sedan starten i Florens för sex år sedan.
Organisatörernas uppgift om att 10 000 deltagit i något seminarium verkar också vara en överdrift.
Det fanns också skäl att vara skeptisk på grund av att ”officiella” organisationer mer och mer tagit över ESF. Bland talarna på invigningen fanns t ex LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin och förre ärkebiskopen KG Hammar.
Men den med svenska mått mätt stora mobiliseringen var i sig en injek­tion som många gräsrötter behövde i ett läge som inte har präglats av särskilt mycket kamp. Att ESF hölls i själva stan i Malmö var också en fördel som gjorde det lättare att nå ut till nya arbetare och ungdomar.

Media försökte uppfylla sina egna förutsägelser genom att beskriva Reclaim the Streets som ett upplopp och massförstörelse av Malmö.
Utan att försvara vissa deltagares uppträdande – det fanns helt klart ingen politisk idé bakom denna gatufest – är det viktigt att känna till att sammanlagt 13 fönsterrutor krossades, samtliga på SEB. Polisen höll dock en låg profil, jämfört med polis­våldet i Göteborg under EU-toppmötet år 2001.

Fackliga rättigheter var mer i förgrunden på detta ESF, med flera intressanta seminarier.
Kritiken riktades mot EG-domstolen, som sätter kapitalets fria rörlighet framför fackliga rättigheter. Försvaret av strejkrätten på den stora demonstrationens huvudbanderoll var samtidigt riktad mot LO-ledning­en som sitter i samtal med Svenskt Näringsliv om ett nytt huvudavtal.
Omkring tusen personer deltog i en klimatdemonstration på fredagen. Man blockerade också trafiken på vis­sa vältrafikerade gator i centrala Mal­mö.
Medvetenheten om den globala uppvärmningen som skapad av människor och ett hot mot all mänsklig existens har ökat kraftigt bara under det senaste året. Nya nätverk har bil­dats och på ESF spreds en rad material och böcker i ämnet. En fråga som debatterades under ESF var kopplingen mellan kampen för att rädda miljön och kampen för ett socialistiskt samhälle.
Även om många ESF-deltagare beskriver sig själva som vänster, är en hel del ändå beredda att söka ”kortsiktiga lösningar”, som t ex ransonering och handel med utsläppsrättighe­ter. Men genomförda av en kapitalistisk stat kommer dessa åtgärder inte att vara någon lösning. Arbetare och fattiga kommer att tvingas betala priset medan storföretagen kan fortsätta som hittills.
Behovet av en demokratisk plan för produktionen och ett energibesparande program för bostäder och transporter understryker behovet av förstatliganden under arbetarkontroll. Internationell socialism är den enda lösningen på klimathotet.
Klimatet är i fokus för nästa stora mobilisering av miljö- och antikapitalistiska aktivister, vid FN:s stora klimatkonferens i Köpenhamn i decem- ber 2009.

Demonstrationen för rätten till asyl under ESF krävde ett stopp för alla utvisningar. 200 föräldralösa flyktingbarn har fått avslag av Migrationsverket och hotas av utvisning.
På torsdagen den 18 september omringades Migrationsverket i Mal­mö av aktivister och senare deltog 700 personer i en demonstration.
Rättvisepartiet Socialisterna, som är aktivt i flera kampanjer för flykting­ar, deltog i demonstrationen. Tyvärr fokuserade arrangörerna av demonstrationen nästan helt på att kritisera Migrationsverkets personal istället för regeringen och EU.
Senare i höst ska EU ta beslut om en ny, ännu värre flyktingpolitik, på förslag av Frankrikes president Sarko­zy. Även här gäller det att koppla samman kampen för asyl och papperslösas rättigheter med kampen för samhällsförändring.
Rättvisepartiet Socialisternas (RS) möten, flygblad och aktiviteter, kans-ke särskilt Offensiv-försäljningen, fick bra gensvar av särskilt unga ESF-deltagare och Malmöbor som sökte efter socialistiska idéer och initiativ. RS var tveklöst det mest synliga politiska partiet under ESF, med många bokbord vid ESF:s mötesplatser.

Vårt möte om
massprotester i Kina var en stor succé, med 116 deltagare tidigt på söndag morgon dagen efter den stora demonstrationen. Massor av frågor och svar fyllde rummet, och många gav ekonomiska bidrag till hemsidan chinaworker.info.
Mötet var ett av de största semina­rierna.
Även mötet om klasskamp och nya partier i Europa hölls i ett fullpackat rum, med extra impulser från den fördjupade globala finanskrisen.
Under ESF:s drygt fyra dagar sål­de vi drygt 1 150 Offensiv. Sammanlagt drog vi in över 32 000 kronor på tidnings- och bokförsäljning, samt på insamlingar.
Tre nya medlemmar gick med i RS och ytterligare 40 anmälde intresse av att gå med, några av dem från nordis­ka grannländer. För alla RS:are var möjligheterna att bygga partiet och vår international mycket tydliga under de intensiva kampdagarna i Malmö.

Offensivs reportrar