”Vi vill kämpa för biljobben”

Publicerad av Kristofer Lundberg

Tema: Facklig kamp, Krisen i bilindustrin

Bilindustrins kris och varsel på Volvo drabbar även underleverantörerna hårt. På Lear Corporation som tillverkar bilstolar till Volvo personvagnar har man varslat i flera omgångar. Hittills är 250 varslade, varav 160 klara och 90 under förhandling. Till detta ska läggas inhyrd bemanningspersonal som redan fått gå, så siffran är egentligen högre.

Offensiv möter Ali Rezai som har arbetat i nio år på Lear Corporation. Han rapporterar om ett välbesökt fackmö­te där ilskan mot fackets brist på initiativ till kamp var tydlig.
– Det var nästan 100 personer på mötet, tror jag. Detta trots att man ha­de kunnat vara hemma för att det var stopp i produktionen den dagen, men många kom, berättar Ali Rezai.
– Det är kapitalismens kris, inte arbetarnas, men i vanlig kapitalistisk ordning ska vi få betala krisen, säger Ali Rezai till Offensiv, och fortsätter:
– Regeringen är beredd att betala miljar­der till banker, men inte till att säkra våra jobb. Det säger en del om vilket system vi lever i. En teori är att de utnyttjar krisen för att göra sig av med personal.

– Kapitalisterna planerar och agerar, det måste vi också göra. Vi måste planera vad vi ska göra, säger Ali med inlevelse.
– Det är dags att ta till gatorna, att kämpa.
– Vi kan genom att knyta an till
al­la arbetares liv få dem att förstå att kamp är den enda vägen framåt. Det behövs en massiv rörelse som tar kamp för jobben. Tänk er gemensam­ma massprotester för alla bilarbetare och andra. Det skulle leda till ett ökat självförtroende hos arbetarklassen, säger Ali.
Ali betonar att man måste göra något.
– Även en liten första protest skul­le visa att det finns de som vill kämpa och fler skulle ansluta sig.

– På arbetsplatsen hör man mer kritik mot facket än mot företaget. Och det förstår man ju, facket ska stå på vår sida, men de har inte gjort nå­got för oss när varslen kom.
– Arbetarklassen måste förstå sin styrka, att den verkligen har makt. Vad tror ni kapitalisterna och regeringen skulle säga om industrierna stannade? Vi måste kräva förstatligan­de. Nu är det också dags att bygga ett nytt arbetarparti som kan stå för den kampen, avslutar Ali Rezai.

Kristofer Lundberg