Facken måste ta strid för jobben

Inte sedan 1990-talets kris har så många varslats

Publicerad av

Tema: Världsekonomin, Facklig kamp, Krisen i bilindustrin

 (foto: )
(foto: )
Närmare 15 000 har hittills varslats i oktober. Den värsta månaden sedan krisåret 1993.
Men tyvärr är detta bara början.

Tyngdpunkten för varslen ligger fortfarande inom industrin och särskit bilin-du­strin. Men även i bygg- branschen minskar antalet anställda i snabb takt.
– Arbetslösheten kan komma att öka snabbare och kraftigare än vi anar, sa Hans Tilly, ordförande i Byggnads den 24 oktober.
Samma dag aviserade AB Volvo och Scania nya produktionsinskränkningar efter att försäljningen tvärnitat i Europa.
Trots att flera tusen jobb försvinner från Volvo fortsätter aktieutdelningen som förut.
Arbetarna får betala äg­arnas plundring. Samtidigt håller Volvo Personvagnars öde på att avgöras i hemli­ga förhandlingar mellan oli­ka biljättar.

I Västra Götalands län har närmare 5 000 varslats i oktober. Det är historiskt höga varseltal och betydligt fler än antalet varslade i hela landet under oktober 2007.
– Det här är bara början. Vi ser redan varsel från bilindustrins underleverantörer och i nästa led från de- ras underleverantörer, varnade IF Metalls ordföran-de Stefan Löfvén för någ- ra dagar sedan.

En berättigad varning som emellertid inte motsvaras av facktopparnas reaktion på varslen. Det har varit en skrämmande tystnad och passivitet från Löfvén med flera.
Den passiviteten måste brytas med en kamp för jobben och för ett förstatligande av exempelvis fordonsindustrin, samt förkor- tad arbetstid.
– Vi måste kräva förstatligan­de. Nu är det dags att bygga ett nytt arbetarparti som kan stå för den kampen, som Ali Rezai, på Lear Corporation (underlerantör till bl a Volvo) säger till Offensiv.

 RS / Offensiv kämpar för ▼

  • Öppna alla räkenskapsböcker – full insyn i vart bolagens pengar har gått och hur mycket som betalats till de stora aktieägarna och direktörerna.
  • Beskatta de rika och storbolagen.
  • Inflationsskyddade löner, pensioner och studiemedel.
  • Facklig vetorätt vid nedlägg-ningar, personalinskränk­ningar och omorganisationer.
  • Rädda hyresrätten – stoppa hotet om marknadshyror.
  • Demokratiska och kämpande fack – för ett nytt socialistiskt arbetarparti.
  • Förstatliga banker, finansinstitut, bilindustri och storföretag under arbetarnas demokratis- ka kontroll och styre. Full kompensation till små­spararna. Låt direktörerna och spekulanterna falla utan fallskärm.
  • Demokratisk plan för ekonomin utifrån behov och för att säkra en hållbar utveckling samt exempelvis tillgången på billiga lån.