Bilarbetare kräver massprotester

Publicerad av

Tema: Facklig kamp, Krisen i bilindustrin

Kaan Özsan, varslad montör på Volvos underleverantör IAC, har i veckan tagit initiativ till ett upprop från golvet som manar till protester för att rädda jobben.

Hur har det gått?
– Jag har inte hunnit prata med alla, har bara haft en rast. Men stämningen är god. Nästan alla jag träffat har skrivit på nu, men jag träffar fler under morgondagen. Även de andra skiften kommer att få uppropet, berättar Kaan.

Hur är stämningen hos arbetskamraterna?
– Arbetarna är förbannade, på var­slen, på fackets tystnad och därför ser de initiativet med ett upprop från golvet som något positivt.
– Vi tänker nu sprida uppropet, till andra, med tanke på hur bra responsen är på IAC så sprids det nog snabbt. Arbetare på Lear Corporation har redan börjat cirkulera det.
 
– Den 15 november kommer vi också att demonstrera för att rädda jobben. Vi samlas på Gustav Adolf Torg kl 14.00.
– Det är deras kris inte vår – låt de rika betala, avslutar Kaan.

I uppropet ”Rädda jobben och bilindustrin” från IAC-arbetarna ställs följande krav:
Att staten omedelbart trappar upp forskning, utveckling och klimatomställning av produktionen.
Att vi garanteras ett rådrum på minst ett par år, där ingen tvingas sluta och vi tills vidare kan dela jobben med kortare arbetstid och utbildningar på betald arbetstid.
Att de som frivilligt vill sluta ska erbjudas generösa avtalspensioner eller avgångsvederlag.
Att staten annars omedelbart tar över ägandet under demokratisk kontroll av de anställda.
Att facken mobiliserar till massprotester man ur huse.
Intresserad av uppropet?
Ring 073-981 56 96

Kristofer Lundberg