Rädda biljobben

Förstatliga omedelbart hela fordonsindustrin

Publicerad av Ammar Khorshed

Plats: Göteborg, Umeå Tema: Facklig kamp, Krisen i bilindustrin

Krisen i den svenska indu-strin accelererar. Varje dag kommer det nya varsel. De flesta varslen drabbar arbetare i bilindustrin och dess underleverantörer.
Hela 4 000 arbetare har varslats på Volvo Personvagnar och Volvo Lastvagnar i Göteborg.

När fackens kampinitiativ har lyst med sin frånvaro så måste de anställ­da ta saken i egna händer. Och nu på lördag blir det demonstrationer för biljobben i Umeå och Göteborg.

Inför lördagens demonstration i Göteborg delas flygblad ut på Volvo LV, Volvo PV, IAC och Lear Corporation i Göteborg.
Responsen hittills har varit positiv, inte minst på Volvo Lastvagnar, där 800 flygblad delades ut vid ett skiftby-te.
– Det var på tiden, menade en arbetare.
Det finns även ett upprop, ”Rädda jobben och bilindustrin”, från IAC-arbetarna.
Ring 073-981 56 96 om du vill ha uppropet.
Volvo och fordonsindustrin måste förstatligas under arbetarnas demokratiska kontroll.

Det är de anställda som har kunskaper om hur man kan utveckla och klimatomställa industrin, och som kan planera till exempel kortare arbetstid utan lönesänkning, interna utbildningar m m för att rädda jobben. För detta måste hela samhället ta ansvar och därför måste bilindu­strin o­medelbart förstatligas.
Ammar Khorshed

Demonstrera för biljobben

Göteborg lördag den 15 nov
Gustavs Adolfs torg kl 14.00