Rekordhög varseltakt i Västerbotten

Publicerad av Patrik Brännberg

Tema: Krisen i bilindustrin

Västerbotten är det län som hittills drabbats hårdast av krisen, jämfört med sin folkmängd.

Sedan september har 3 205 länsbor varslats om uppsägning. Takten är dubbelt så hög som krisåret 1992, då 4 463 personer varslades på tolv månader!
De största varslen kommer från Volvo LV i Umeå. Där går antalet anställda ned från ca 2 500 till drygt 1 000, om det senaste varslet fullföljs.

Samtidigt avslöjas hur AB Volvos aktieägare har plundrat företaget. Under åren 2003 till 2007 gjorde Vol­vo vinster på 54,1 miljarder kronor efter skatt. Under samma period delade företaget enligt Volvo Groups egna årsrapporter ut 55,5 miljarder till sina aktieägare. Investeringarna på 42,7 miljarder finansierades alltså helt och hållet med hjälp av lån. Trots en­orma vinster står Volvo idag svagare än tidigare. Detta går nu ut över de anställda – och hela landsändar. De 55,5 miljarder kronor aktieägarna har tagit från Volvo motsvarar lönekostnader i 28 år för de knappt 5 700 som varslats från Volvo.

Årslönen till Volvos vd, Leif Johansson, är en återspegling av aktieägarnas plundring. Enligt Veckans Af- färer kan Johansson för år 2008 få ut en ersättning på 18,8 miljoner.
Kapitalägarnas totalt ansvarslösa agerande måste besvaras med krav på ett förstatligande av hela fordonsindustrin under löntagarnas kontroll. Arbetare och ingenjörer måste kunna kontrollera hur vinster och forskningsresultat används. Företagsplun­drarnas herravälde måste bort – om jobben ska räddas.

Patrik Brännberg