Vad gör facket?

Publicerad av Patrik Brännberg

Plats: Umeå Tema: Krisen i bilindustrin

Offensiv har talat med Jan-Olov Carlsson, Vice Ordförande Metallklubben på Vol- vo Umeverken.

På Volvoklubbens hemsida finns krav på att regeringen ska agera för att minska varslen. Vad vill ni att regeringen ska göra?
– Hittills har det mest handlat om populistisk kritik mot banker och bonusar för att dölja sin egen passivitet. Regeringen måste hitta former för att hjälpa industrin att övervintra. Det kan handla om utbildningsstöd eller att införa permitteringsstöd som i resten av EU.

Vad ska facket göra mot det senaste storvarslet på fabriken i Umeå (670 personer)?
– Vi har haft flera mindre fackliga möten, s k bikupor, där medlemmar­na diskuterat vad som kan göras mot varslen. Den 7 april ska vi, tillsammans med Metall Södra Västerbotten, anordna en arbetslöshetskonfe- rens. Där ska arbetslösa få berätta om sin vardag. Dessutom ska vi bju­da in en rad olika kända talare, inklusive partiledarna för S, V och Mil- jöpartiet.

Kommer ni att ha något stormöte för alla metallare på fabriken?
– Det skulle i och för sig vara en mäktig manifestation, men just nu gör vi bedömningen att mindre mö­ten där alla kan få komma till tals är viktigare.
Patrik Brännberg