”Sänkta löner är ingen garanti för att behålla jobbet”

Publicerad av Kristofer Lundberg

Tema: Krisen i bilindustrin

På initiativ av arbetarna på underleverantören IAC protesterade 55 personer den 6 mars mot det lönesänkningsavtal som har undertecknats av IF Metall. Även arbetare från Bunyckefabriken, Lear Corporation och Volvo Lastvagnar deltog i prote­sten, som stöddes av Rättvisepartiet Socialisterna.
Manifestationen hölls sent på eftermiddagen på Järntorget utanför IF Metalls kontor. Talen hölls symboliskt vid arbetarstatyn ”arbete, bröd, rättvisa” som rests till minne av hun­gerkravallerna i Göteborg.

– De skapar falska förhoppningar. Även om vi skulle gå med på sänkta löner ger det oss ingen garanti att vi får behålla jobbet. Det enda vi kan vara säkra på är att a-kassan blir läg­re, sa IAC-arbetaren Kaan Özsan, som var en av talarna.
Över 100 IAC-arbetare har undertecknat ett upprop mot svekavtalet.
Protesten den 6 mars kommer att följas av fler demonstrationer för jobben och mot lönesänkningar.
Kristofer Lundberg