Fortsatt jobbslakt inom bilindustrin

Publicerad av Kaan Özsan

Tema: Krisen i bilindustrin

Flera hundra arbetare står utanför arbetsförmedlingens dörrar, trots att miljarder delas ut i aktieutdel- ningar.

Den 1 april beslutade, utan att det var ett aprilskämt, Volvos bolagsstämma om en aktieutdelning på 4 miljarder kronor. I samband med bolagsstämman besökte 150 Tuvearbetare arbetsförmedlingen för att skriva in sig som arbetssökande runt om i Göteborg. Dessa arbetare var inte ensamma, sammanlagt fick 860 Volvoarbetare sluta under samma dag. Volvo LV har tappat 61 procent av sin bemanning se­dan semestern.
Det var inte bara Volvo LV-arbetare som slutade, utan samma besked gällde för arbetare på underleverantören IAC. I december fick 26 arbetare ett förlängt kontrakt med IAC, men det blev den sista förlängningen för dem och alla fick sluta den 30 och 31 mars.

Samma vecka hade företagsledningen ett möte med arbetare om förslag till sänkta löner för dem som fick ha kvar jobbet. IAC:s klubbstyrelse skickade ett protest-uttalande mot IF Metalls avtal med teknikföretaget. I uttalandet skriver styrelsen att:
”Avtalet är ett verktyg för företaget för att pressa ner lönerna och öka utsugningen av arbetskraften. Med andra ord detta avtals ändamål är att rädda kapitalet på medlemmarnas bekostnad.”
Klubbstyrelen hade rätt om utpressningen, eftersom företaget hotar med varsel om inte klubben går med på lönesänkningar. Sista ordet ligger dock hos IAC-arbetarna, eftersom klubben lämnat över företagets förslag för medlemsomröstning.

Andra underleverantörer har inte fått någon information om vilka förhandlingar som förs mellan företagen och deras fackklubbar. Arbetarna på Lear är ba­ra några av alla som inte är infor- merade.
– Vi vet ingenting om vad som förhandlas nu. Det enda vi vet är det som står i tidningarna. Det går även ett rykte om att ­företaget kommer att varsla 30 personer till om uppsägning, säger en Lear­ar­betare till Offensiv.
När tidningar skriver om svåra tider för bilindustrin måste de mena för arbetarna i bilindustrin, eftersom det bara är deras jobb och löner som ifrågasätts och attackeras gång på gång, medan bonusar och aktieutdelningar fort- sätter.
Kaan Özsan