Allt stöd till Volvoarbetarna

Publicerad av Johannes Lundberg

Plats: Torslanda Tema: Krisen i bilindustrin

Volvoarbetarnas massmöte i tisdags utanför Tuvefabriken, Göteborg, blev en massiv manifestation mot AB Volvos senaste varsel. Det är inte svårt att förstå att ilskan är så stor på arbetsplatsen efter att 75 procent av de anställda varslats.

Massmötet var sammankallat av de sex gruppstyrelserna på Volvo Tuvefabriken. På mötet cirkulerade en protestlista med kravet riktat till företagsledningen att ”dra tillbaka varsletl eller avgå”.
Massmötet var en uppladdning in­för den demonstration som bilarbetarna planerar att genomföra under onsdagen (då Offensiv redan har gått i tryck). Där kommer man gemensamt att gå till Volvoledningens huvudkontor i Torslanda och överlämna namnlistorna med samtliga 1 100 namn.

Volvoarbetarnas vrede kokar ef­ter att fyra stora varsel kommit på kort tid. Av de 2 100 personer som arbetade i höstas vid Tuve finns bara 550 kvar om det senaste varslet på 335 personer blir verklighet. Rättvise-partiet Socialisterna ger allt stöd till Volvoarbetarnas kamp.
Om företagsledningen inte backar kan andra aktioner som används i övriga Europa, komma att bli nödvändi­ga, som strejker och ockupationer.
Johannes Lundberg