Nytt alternativ 7 juni

ArbetarInitiativets valkampanj – vill du vara med?

Publicerad av

Tema: EU-valet 2009

– Uppsägningar och nedskärningar måste omedelbart stoppas! Kamp mot krisen är kännetecknet för ArbetarInitiativet – ett helt nytt alternativ i EU-valet den 7 juni.

ArbetarInitiativet har full fart i kampanjen. Protester har genomförts ut­anför Volvos och Swedbanks bolags- stämmor, mot privatiseringar av apotek och järnvägstrafik med mera.

– Riksdagspartierna har alla genomfört nedskärningar och privatiseringar när de har makten. Vi har fått stöd av representanter för gruvarbetarnas fackföreningar i Norrbotten, från aktiva i sopstrejken i Stockholm och många fler som vill ha ett nytt alternativ för arbetare, säger Ingrid Eriksson, förstanamn på AI:s valsedel i EU-valet.
ArbetarInitiativet lanserades den 28 mars av Rättvisepartiet Socialister­na, Socialistiska Partiet och oberoen­de kandidater.

Bli Valarbetare ▼


ArbetarInitiativet står för:


KAMP FÖR JOBBEN – STOPPA VARSLEN
 • Uppsägningar och nedskärning­ar måste omedelbart stoppas. Dela på jobben genom arbetstidsförkortning utan lönesänkning.
 • Stopp för bonusar, fantasilöner och aktieutdelningar.
 • Förstatliga Volvo och SAAB un­der demokratisk löntagarkontroll – för omställning av fordonsindustrin till klimatanpassade alternativ.

RÄDDA VÅRD OCH SKOLA
 • Omedelbart stopp för nedskärningar. Massiv satsning på vård, skola, omsorg, kollektivtrafik, fritid och kultur. 200 000 nya jobb behövs!
 • Stoppa privatiseringen inom vården och ojämlika ”vårdval”.
 • Rädda Hyresrätten – sälj inte ut.  Renovera på hyresgästernas villkor, klimatanpassa!
 • Återställ a-kassan och sjukförsäkringen till 90 procent.
 • Kamp för höjda kvinnolöner och lägsta löner. Minimilön på 18 000 kr i månaden. Höj socialbidragen.
 • Dra tillbaka sänkningen av pensionerna.
 • Förstatliga banksystemet, inte skulderna – demokratisk planering för samhällsnytta.

FÖRSVAR AV ARBETSRÄTT – MOT RASISM OCH DISKRIMINERING
 • Försvara de fackliga rättigheter­na – slå vakt om kollektivavtalen. In­ga kompromisser om strejkrätten.
 • Återinför asylrätten, stoppa jakten på papperslösa. Stoppa rasistpartier i EU-valet.
 • Utvidga demokratin – nej till FRA-lag och övervakningssamhälle.

NEJ TILL EU – INTERNATIONELL SOLIDARITET
 • Nej till Lissabonfördraget och kapitalets EU. Inget svenskt deltagande i EU:s armé och NATO:s militärallians.
 • Samverkan med den nya europeiska antikapitalistiska rörelsen.
 • För demokratiska och kämpan­de fackföreningar. För ett nytt kämpande arbetarparti, med politiker på arbetarlöner.
 • Mot kapitalets EU – för ett demokratiskt och socialistiskt Europa.
Läs hela plattformen: arbetarinitiativet.se eller beställ: 08-605 94 03.