Luleå med ryggen mot SD

Publicerad av

Tema: Kamp mot rasism och nazism, EU-valet 2009

Måndagen den 25 maj besök­te Sverigedemokraterna (SD) Luleå. Omkring femtio personer samlades för att protestera mot rasisterna och Arbe- tarInitiativet deltog i protesten. På grund av missuppfattningar angående tiden blev inte protesten så stor som den hade kunnat bli.

De omkring 20 poliserna på platsen ingrep direkt och talade om för motdemonstranterna att man inte får stö­ra mötet genom att skrika, då skulle man bli omhändertagen!
Antirasisterna ställde sig då med ryggen mot rasisterna under deras torgmöte. Antirasistiska plakat syntes och soptunnor där man kunde kasta rasistpropagandan.

När SD berättade att de inte får komma med information på skolorna i Norrbotten applåderade åhörar­na! När Sverigedemokraterna till sist började avrunda överröstades de av burop och slagord.
Återigen är det bevisat att SD inte har något fotfäste i Norrbotten.
Två åhörare kunde man skåda bland motdemonstranterna och poliserna.
Antirasist Luleå