Piratpartiet lovar att stödja högerns och etablissemangets partier

Publicerad av Nils Kaza

Tema: EU-valet 2009

Piratpartiet (PP) fortsätter att gå framåt i opinionsundersökningarna inför EU-valet den 7 juni.
Men att ett enfrågeparti som PP blir inröstat i EU-parlamentet är inte myck­et värt för personer som slåss för fri fildelning och ett samhälle fritt från FRA-lagar och annat som kränker den personliga integriteten.

Med 6 procent av rösterna i de senas­te opinionsundersökningarna verkar allt mer peka på att Piratpartiet kommer att få en plats i Europaparlamentet.
Blir PP inröstade kommer de att sitta med antingen den liberala gruppen eller gröna gruppen i EU-parlamentet, skriver de på sin hemsida.

Den liberala gruppen står för den nyliberala politik som står på dagordningen i EU, ett EU där ”kapitalets fria rörlighet” sätts över allt annat med attacker på fackliga rättigheter och social dumpning som följd.
Den senaste tiden har en hel del frågor rörande EU:s övervakning av medlemmarna kommit upp på dagordningen (se artikel i förra numret av Offensiv). I ett sådant klimat kan också PP växa som utmanare mot det storebrorssamhälle som många ser som en analkande fara.
Även en allt mer högervriden poli-tik, både i Sverige och i EU, samt en brist på en riktig kämpande opposition, har gjort att PP fångar upp missnöjesröster.
Piratpartiet framställer sig som ett enfrågeparti som bara bryr sig om si­na ”piratfrågor” och enligt dem själva kommer de att stödja den sittande majoriteten i alla andra frågor, vad de än tycker privat. Man vill med en vågmästarställning påverka de större grupperna i parlamentet att ta beslut i de olika piratfrågorna som partiet engagerar sig i. Att bara engagera sig i ett fåtal frågor för att sedan stödja majoriteten i allt annat som inte rör dessa frågor kommer emellertid ing­en långt på. Det går inte att kämpa mot en FRA-lag och sedan stödja den politik och det system som ligger bak­om en sådan lag från första början.

Förändringar uppstår genom kamp underifrån. Det är genom att ta gemensam kamp för jobb och välfärd mot kapitalets EU som vi kan uppnå förändringar.
Nils Kaza