Sommarlägret – en succé

Från storstrejken 1909 till dagens kamp på Lagena

Publicerad av Carolina Löf

Tema: Svenska arbetarrörelsens historia, Övrigt

– Den 4 augusti 1909 inleddes storstrejken i Sverige. 300 000 arbetare gick ut i en av de största klasskonflikter­na någonsin. Arbetare över hela Europa samlade in pengar och gav stöd till strejken, berättade Per Olsson när han inledde söndagens (28 juni) stormöte på årets sommarläger.
Arbetare från strejken på Lagena före midsommar deltog också på mötet.

Storstrejken i Sverige 1909 var en väldig manifestation av arbetarklassens styrka och solidaritet. Med litet eller inget strejkunderstöd höll arbetarna ut i veckor och månader.
Bakgrunden till strejken och lockouterna 1909 var de klasstrider som rasade i Sverige under 1900-talets första årtionde. På grund av pressen underifrån utlyste LO en storstrejk den 4 augusti 1909. Som mest deltog uppemot 300 000 arbetare.
– Tyvärr präglades inte den fackli­ga ledningen av samma kampvilja och beslutsamhet som arbetarna. LO-ledningen hoppades på en kortvarig konflikt som skulle få sin lösning genom medling. Men det var en felkalkyl. Striden blev utdragen och slutade i ett nederlag för arbetarna.
– LO-ledningen gjorde också misstaget att inte uppmana järnvägsarbetarna till strejk, vilket skulle ha hindrat arbetsgivarna från att transportera både gods och strejkbrytare.

Elin Gauffin berättade i sin inledning om arbetarkampen idag.
– Vi måste dra lärdomar av kampen då och idag. De fåtal strejker vi sett de senaste åren har varit resultaten av ett ökat tryck underifrån. Sopgubbarna, lagerarbetarna på Lagena, hamnstrejkerna, de har visat hur arbe-tare måste organisera kampen kollektivt med demokratisk kontroll under- ifrån, sa Elin Gauffin.

Luis Gutierrez och Claudio Prado Frias från Lagena i Jordbro hade kommit ut till lägret över dagen för att delta på mötet.
– När det nya varslet las i maj var vår slutsats att vi själva måste kämpa för förändringar, inte bara några få representanter, berättade Luis, som också berättade om den fortsatta kampen.
Mötet samlade även in dryga 2 200 kronor till lagerarbetarna.

Carolina Löf