Vi vägar betala kapitalismens kris

Demonstrera i Stockholm 15 september!

Publicerad av

Plats: Stockholm Tema: Septemberalliansen

Den 15 september, när riksdagen öppnar igen, anordnar Septemberalliansen en demonstration i Stockholm mot kapitalismens kris och all högerpolitik för jobben, välfär- den och klimatet.

Den 15 september blir en massiv protest bakom huvudparollen: ”Vi vägrar betala er kris”.
Bakom protesten står Septemberalliansen, som samlar fackföreningar, miljöorganisationer, asylgrupper, invandrarföreningar, olika aktivistgrupper, politiska föreningar m fl.
Det finns ett skriande behov av en verklig opposition mot högerpolitik och kapitalism. Med demon- strationen den 15 september kan nya steg tas mot att forma en gräsrotsrörelse som kämpar för jobb, välfärd och klimatet.