Tummen ned för nya sjukförsäkringen

Publicerad av Per Olsson

Tema: Politiska frågor

Det finns en utbredd misstro mot sjukförsäkringens förmåga att leverera trygghet. Det framgår av den enkät som LO gjort och som redovisas i rapporten ”En sjukförsäkring som ger trygghet?”.

Hela 36 procent ser risken att vid en månads sjukskrivning drabbas av allvarliga ekonomiska konsekvenser som mycket eller ganska stor. Detta är en försämring i jämförelse med vad som redovisats tidigare.
Än mer utbredd är den ekonomiska otryggheten när det handlar om långvarig sjukskrivning.

Så många som sex av tio känner inte att sjukförsäkringen ger trygghet att klara ekonomin.
Bara varannan svarsperson känner trygghet i att de skulle få stöd och hjälp för att komma tillbaka till arbete om de skulle bli sjukskrivna en längre tid.
Nästan fyra av tio svarar att de inte alls känner denna trygghet eller är tveksamma till den.
Per Olsson