Fortsatt hög kampberedskap nödvändig

Publicerad av

Tema: Facklig kamp

Arbetsgivaren fortsätter att neka Hamn4an facklig tid

Den 17 augusti skrev Hamn4an på sin hemsida att ”Göteborgs Hamn vidhåller, tvärtemot den uppfattning som Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsordförande Björn A Borg fick vid samtal med företagsledningen när strejken frystes i fredags, att Hamn4an inte kommer tillmätas någon schablonmässig facklig tid för att hantera förtroendeuppdrag”.
Det måste ses som ett tydligt tecken på att arbetsgivarna inte verkar vara beredda att stå fast vid tidigare löften.
Det gäller därför att hålla fortsatt hög stridsbredskap.
Skulle nya strejker bli nödvändiga beror det helt på arbetsgivarna.
Stöd Hamn4ans kamp!