Nya medlemmar i RS Biskopsgården

Publicerad av Murat Solmaz

Plats: Göteborg Tema: Övrigt

Pierre Nilsson, ny medlem i RS Biskopsgården

Varför gick du med i RS?
– Jag gick med i partiet för att se vad jag kan göra för att påverka dagens samhälle i positiv riktning. Hade kontakt med RS i Norrköping, då hjälpte jag till med att dela ut flygblad un­der en manifestation mot rasism. Sedan när jag började ar- beta i Göteborg fick jag reda på att RS fanns i Göteborg av en vän som är medlem här.

Vilken är den viktigaste frågan för dig idag?
– Kampen mot rasism, vad vi tillsammans kan göra för att motverka rasismen och nazismen i vårt samhälle.

Samantha Singer Nordmark

Ahmet Boyar, ny medlem i RS Biskopsgården

Hur kom du i kontakt med RS?
– Jag går i samma klass som Murat Solmaz, vi har diskuterat politik i skolan, om klassorättvi-sor. Jag har alltid kämpat för rättvisa och jag ser att den kampen kan man föra med RS.

Vilken är den viktigaste politiska frågan idag?
– Idag är det kampen mot nedskärningarna, rätten till ett arbete, rätten till bostad och mot högerpolitikens klassklyftor. Vi måste bekämpa den politik som gör så att vi får betala priset för kapitalismens kris. Kampen mot rasism är också viktig.

Murat Solmaz