Två veckor till RS-kongressen

Publicerad av

Tema: Övrigt

Klimatet, världsekonomin, klasskampen i Sverige, valet nästa år – Rättvisepartiet Socialisternas kongress handlar om att ge socialistiska svar på de viktigaste frågorna idag.

– Ett socialistiskt parti måste ha analys och argument, men också försöka ge en väg framåt för kampen. En viktig fråga just nu är förstås att visa att kapitalismens kris långt ifrån är över, som vissa politiker försöker påstå, sä­ger Per-Åke Westerlund, RS ordförande.
Kongressdeltagare från hela landet kommer att rapportera från strejker, vård- och skolprotester, kamp för asylrätten, mot bostadsutförsäljningen m m. RS partibygge, med ett antal nya partiföreningar hittills i år och fler i sikte, är ett annat tema.
Kongressen äger rum i Stockholm och börjar på fredag morgon den 30 oktober och avslutas på söndagen den 1 november.
  • Beställ kongressmaterialen – fem dokument.
  • Anmäl dig till kongressen – kontakta en lokal partiförening eller ring 08-605 94 03 eller e-posta till rs@socialister­na.org
  • Ge ett bidrag i kongress-insamlingen till RS och CWI. PlusGiro 87 96 49-2.