Fortsatt brittisk poststrejk

Publicerad av Dave Carr

Tema: SEKO

Postanställda runt om i Storbritannien planerar nya strejker med början torsda­gen den 29 oktober mot privatiseringar och för bättre arbetsvillkor och löner.

De nya strejkerna är en fortsättning på den 48-timmarsstrejk man genomförde veckan innan. Strejkerna handlar om postens framtid. De anställda vill slå vakt om en förstklassig offentlig postservice.
Postens ledning vill, med stöd av den socialdemokratiska labourregeringen, privatisera och ytterst krossa facket.
Royal Mails (brittiska posten) direktörer vill försämra servicen till allmänheten och påtvinga de postanställda en större arbetsbör- da. De välavlönade postdirektörer­na har inget intresse av en väl fungerande service.

Nu gäller det för facket att stå pall och trappa upp strejkerna samt uppmana andra fack att genomföra sympatistrejker.
Socialist Party (CWI i England/Wales) för fram följande krav:
  • En serie strejker fram till jul och därefter om nödvändigt.
  • CWU måste begära stöd från hela fackföreningsrörelsen om Royal Mail försöker knäcka strejken med strejk­brytare.
  • Försvara alla jobb – nej till ökad arbetsbörda.
  • Försvara facket, försvara de förtroendevalda.
  • ”Ta hem” alla tidigare privatiserade arbetsuppgifter.
  • Kämpa för enad kamp från alla offentliga fack för att försvara offentlig service.
Dave Carr