Mindre än hälften av de arbetslösa får a-kassa

Publicerad av

Tema: Rör inte vår a-kassa

– Både tidigare och nuvaran­de regeringar har låtit a-kassan förfalla till en medioker försäkring, larmade TCO-ordförande Sture Nordh tidigare i år.

Idag får inte ens hälften av de som är inskrivna som arbetslösa hos Arbetsförmedlingen någon ersättning från a-kassan. Av de yngre är det bara en fjärdedel som får a-kassa.
Bara en av tio som arbetar heltid kan räkna med att få de utlovade 80 procenten av sin tidigare inkomst i ersättning vid arbetslöshet.

Knappt hade högeralliansen tagit över innan man aviserade stora försämringar i a-kassan. Innan år 2006 var till ända hade riksdagen beslutat att göra det mycket dyrare att vara med i a-kassan samtidigt som ersättningsnivåerna sänktes och villkoren för att komma in a-kassan försvårades.
Sedan hösten 2006 har högern genomfört uppemot 40 olika förändringar, läs försämringar, i a-kassan.
Under samma tid har nära en halv miljon människor lämnat a-kassan.

”Enligt uppgift från Arbetsförmedlingen har andelen av de arbetslösa som får ersättning från arbetslös- hetsförsäkringen fortlöpande minskat från cirka 70 procent under 2006 till ca 50 procent för heltidsarbetslösa och tillfälligt timanställda och till 45 procent för deltidsarbetslösa i slutet av 2009”, skriver Bo Jangenär och Le­vi Svenningsson, tidigare chefer vid Ams, i en ny rapport Återskapa en solidarisk och allmän arbetslöshetsförsäkring, utgiven av Arbetarrörelsens Tanke­smedja.
Den sänkta ersättningsnivån i kombination med fler karensdagar har medfört att ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen sjunkit till en europeisk bottennivå.
Enligt TCO har nettoersätt- ningsnivån i arbetslöshetsförsäkring­en för en medelinkomsttagare sjunkit från 67 procent av tidigare inkomst till 50 procent 2008 – en förlust på drygt 3 000 kronor netto per månad.
”Ingen seriös politiker kan längre kalla arbetslöshetsförsäkringen för en inkomstbortfallsförsäkring i egentlig mening” (Återskapa en solidarisk och allmän arbetslöshetsförsäkring).

Försämringarna i a-kassan inleddes redan i början av 1990-talet.  ”Tidigare socialdemokratiska regeringar har inte varit tydliga i denna fråga – man har tagit till sig marknadsliberala argument och det har va­rit bekvämt för att kunna motivera sämre villkor och minskade ­kostnader i arbetslöshetsförsäkringen” (Återska­pa en solidarisk och allmän arbetslöshetsför­säkring).
För högern är den sämre och dyra­re a-kassan ett redskap för att pressa ned löner och försvaga facket för att påskynda utvecklingen mot en låglönemarknad. Och nya försämringar är på väg.
I högeralliansens valmanifest flaggas det för en obligatorisk a-kassa där avgifterna blir högst för de som löper störst risk att bli arbetslösa.
RS säger sluta straffa arbetslösa.
  • Riv omedelbart upp alla försämringar i arbetslöshetsförsäkring­en.
  • Återställ a-kassan och sjukförsäkringen till 90 procent, höj ta­ket och sänk avgifterna.

Per Olsson