Miljödebatt utan lösningar

Publicerad av

Tema: Klimat, miljö och sjukdomar

I förra veckan bjöd Naturskyddsföreningen in kommunfullmäktiges partier till miljöde- batt.
Under debatten lyste de stora frågorna mestadels med sin frånvaro. Det kom mest att handla om mer eller mindre byråkratiska frågor. Och istället för att svara på frågorna från åhörarna som kommit för att lyssna på debatten, kommenterade politikerna i pane­len framförallt varandras inlägg.
Även om mijöfrågan i slutändan kommer att kräva globala lösningar, kan mycket göras lokalt. Inget av övriga partier ställde sig dock bakom Rättvisepartiet Soci­alisternas krav på gratis kollektivtrafik, planerade lastbilstranspor- ter och miljörenovering av miljonprogrammets bostäder – förslag på hur Haninge med enkla medel skulle kunna ställas om till en mer miljövänlig kommun.
RS Haninge