Italien: Metallarbetarna strejkade mot Fiats utpressning

Publicerad av Per Olsson

Tema: Krisen i bilindustrin

Den 28 strejkade och demonstrerade det stridbara metallfacket FIOM mot sämre vill- kor på Fiat och att FIOM inte längre får verka innanför fabriksgrindarna.

Även andra arbetare slöt upp i de demonstrationer som genomfördes.
FIOM-fackets medlemmar strejkade mot det nya avtal som nu gäller på Fiat och som kom till stånd efter att biljättens ledning hotat med att flytta produktionen till andra länder.

En majoritet av Fiats arbetare röstade nej, men när tjänstemannaröster­na räknats in hade ja fått 54 procent och nej 46 procent.
”Enligt avtalet ökar företagets möjligheter att ta ut övertid (från dagens 40 till 120 timmar per år), kortare raster, förskjuten lunchpaus och hårdare bestraffningar vid strejker.  Tre fackföreningar ställde sig bakom uppgörelsen. Men inte Fiom, som är den största och bäst organiserade bland arbetarna” (Dagens Arbete den 20 januari).

Per Olsson