8 mars: Kvinnokamp mot högern!

Publicerad av Elin Gauffin

Plats: Stockholm Tema: Kamp mot kvinnoförtryck

Inför årets 8 mars – internationella kvinnodagen – har ett nytt nätverk bildats: Kvinnokamp mot högern, med första uppgift att organisera en demonstration från Mariatorget i Stockholm.

Huvudparoller för demonstrationen är: Nej till privatiseringar – gör slut med RUT. Trygga och fasta jobb – gemensam välfärd. Ingen profit på kvinnors kroppar – skrota sexismen. Internationell kvinnosolidaritet – global rättvisa.

Efter drygt fyra år med Reinfeldt är jämställdheten på väg att pressas tillbaka på många områden. Skattesänkningarna har ökat inkomstskillnaden mellan kvinnor och män med 1 000 kronor. Nu har till och med även sysselsättningsgapet börjat öka. Det är idag det största på 20 år,          230 000 fler män än kvinnor har jobb, ett bottenbetyg för en regering som säger sig stå för ”arbetslinjen”.
Arbete och gemensam välfärd, offentlig sektor, är grunden för jämställdheten. Att samhället med gemensamma resurser organiserade bra vård, äldreomsorg och barnomsorg var tidigare ett resultat av kvinno- och arbetarkamp och reformer som länge ökade kvinnors ekonomiska och soci-ala makt. Idag förutses man ta hand om sådant själv. Nästan 100 000 boende i Stockholms län använde sig av rut-avdraget för sysslor i hemmet för­ra år. Detta har ökat klassklyftorna bland kvinnor. De som har råd får skattebidrag för att ha någon som städar hos sig och jobben som startas är ofta o­säkra och dåligt betalda. Istället borde resurserna satsas på att bygga ut hemtjänst och barnomsorg till dem som behöver sådant.

Sanna Tefke, ungdomsansvarig i Kommunal sektion 26, är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna och en av initiativtagarna till demonstrationen:
–Privatiseringarna inom vård och omsorg i Stockholm har gått så långt att det i flera stadsdelar inte finns nå­gon kommunal omsorg att välja på. Miljontals kronor i skattepengar går därmed till vinster och aktieutdelning till privata ägare. Kvinnokamp mot högern behövs för att ge 8 mars mer udd. Vi behöver återuppbygga kvinnokamp­en till en kämpande rörelse framöver, som kan bemöta den kontrarevolution som pågår. Vi upplever att de 8 mars-arrangemang som redan finns är för mesiga.

Andra viktiga frågor är problemen med mäns våld mot kvinnor. Maria Rashidi från Föreningen Kvinnors Rätt berättar:
– Idag ska jag träffa en kvinna som har blivit mycket misshandlad av sin man. Ofta tas inte offren för mäns våld på allvar av polisen och socialtjänsten. Kvinnor i asylprocessen är värst drabbade.
– Många måste flytta varje månad och blir utnyttjade som billig arbetskraft. De kan exempelvis få sova över på den restaurang där de tvingas diska för 20 kronor i timmen.
– Jag får två till tre samtal i veckan av kvinnor som blivit utnyttjade som postorderfruar. Senast var det en 50-årig kvinna som bara fick stanna i en månad innan hon kastades ut. Det borde finnas en speciell kvinnojour för dessa kvinnor.

– Religiösa skolor är ren diskriminering som planeras av skolledningen och betalas med skattepengar. Hur kan det tillåtas? Jag vet en muslimsk skola i Vällingby, dit kommer en skolbuss varje dag. Småflickor i sjalar kliver ut från bakdörren av bussen, medan killarna kliver ut där fram.
– 8 mars är viktig för att uppmärksamma de framsteg som kvinnor har vunnit världen över, men också för att påminna om att med kamp kan vi uppnå mycket mer.
Det här och andra frågor kommer upp i demonstrationen.

Gå med i kampanjen! Redan nu är tio föreningar med, men nätverket är även öppet för enskilda personer.
Mer information hittar du på facebook: Kvinnokamp mot högern, eller kontakta oss via Offensiv!
Elin Gauffin