Grekland i uppror mot privatiseringar

Publicerad av Anna Löfgren

”Tjuvar, tjuvar”, ropade demonstranterna i Aten i helgen  mot regeringen som vill slum­pa bort landets tillgångar.
Efter förra veckans strejker laddar Grekland för en
ny generalstrejk på onsdag den 15 juni, följt av nya stora strejker några dagar senare.

Med största sannolikhet lär det nya nödlånet som kommer tilldelas Grekland från EU och IMF ligga på runt 90 miljarder euro (800 miljarder kronor), utöver de 110 miljarder euro (1 000 miljarder kronor) som tidigare har tilldelats landet. Samtidigt råder en allt mer explosiv stämning i landet när arbetare och unga reser sig mot åtstramningarna som följer med lånen.
”Paketet uppges komma att bestå av cirka 30 miljarder euro [300 miljarder kronor] i nya lån från andra euroländer, IMF och EU, ytterligare 30 miljar­der i form av grekiska privatiseringar jämte 30 miljarder i form av bidrag från privata långivare”, skrev Svens­ka Dagbladet den 9 juni.
Greklands tillväxt ökade bara med 0,2 procent första kvartalet i år, 0,6 procent mindre än vad prognoserna förutspådde. Det betyder en 5,5 procent lägre BNP än första kvartalet 2010.
De nya åtstramningskraven kommer att innebära ytterligare försämringar för folket. Det kommer att generera en stigande arbetslöshet och ett stopp i tillväxten då privatiseringar är engångssummor.

Redan tidigare åtstramningspaket har inneburit att enorma försämringar lagts på folket i Grek- land. Men Greklands arbetare och unga kämpar emot. Den 1 och 2 juni passerade mellan 50 000 och 70 000 människor på det ockuperade torget utanför parlamentet för att protestera mot försämringarna. Samtidigt hölls demonstrationer i över 15 städer runt om i landet.
Ett viktigt inslag i rörelsen har även varit den totala frånvaron av våld, vilket har fått ett bredare skikt att ansluta sig.
Torsdagen den 9 juni gick tusentals arbetare ut i strejk mot åtstramningarna, samma dag som regeringen godkände ett nytt åtstramningspaket på 50 miljarder euro (500 miljarder kronor).
Bland de som strejkade fanns arbetare som jobbar på de fabriker och företag som riskerar att privatiseras. Även journalister och tv-tekniker har deltagit i den 24 timmar långa strejken. I Aten tågade 5 000 arbetare genom staden med en stor banderoll med en karta över Grekland och texten ”Not for sa­le!” (Inte till salu) på. Medlemmar i PAME-fack­et ockuperade även finansministeriets kontor samma dag.

Ungdomarna i Grekland har hämtat inspiration från de ungdomar i Spanien, som har ockuperat torg i hela landet som en reaktion och protest mot den us­la situationen för unga. Även i Grekland har ungdomar nu börjat ockupera torg m m. Det är en reaktion på den extremt höga ungdomsarbetslösheten på över 40 procent och de svältlöner som många unga tvingas leva på, i genomsnitt 520 euro (4 700 kronor) i månaden.
Tack vare massmobiliseringarna till demonstrationer och aktioner från ungas sida har generalstrejken, som först var schemalagd till den 21 juni, nu varit tvungen att flyttas fram till onsdag den 15 juni. Generalstrejken kommer att bli den tionde sedan januari förra året.
Den generella stämningen bland de som protesterar verkar vara ”Varför vänta?”. Det finns inget annat alternativ för arbetarklassen och de unga än att käm­pa mot högerpolitiken.
– Förra året kom fyra omgångar av attacker. Det andra nödlånet kommer att innebära ännu fler attacker, så folk är desperata, berättar Andros Payiatsos från Xekinima (CWI i Grekland).
Många nya rörelser mot försämringar, nedskärningar och privatiseringar har dykt upp i Grekland, men många klarar sig heller inte länge. Bristen på ett ledarskap med ett riktigt program som kan erbjuda ett nästa steg för arbetare och unga gör att de flesta rörelser inte får tid att växa till att bli massiva. Ett nästa steg måste vara att resa parollen ”störta regering­en”.
Ockupationsrörelsen och ungdomarna måste knyta band till fackföreningarna som är ute och kämpar i strejker och generalstrejker.
Anna Löfgren