Ockupationer i över 100 städer i USA

Publicerad av Per-Åke Westerlund

Tema: Antikapitalistiska protester

Tisdag den 25 oktober attackerades Occupy Oakland i Kalifornien och en aktivist skadades allvarligt. Ockupanternas svar kom direkt: en demonstration med 3 000 deltagare utlyste en generalstrejk onsdag den 2 november.

Polisvåldet i Oakland mot Irakkrigsveteranen Scott Olsen, som fortfarande ligger på sjukhus med en allvarlig skallfraktur, har fått stor uppmärksamhet i hela USA. Olsen träffades av en gummikula eller en tårgasbehållare.
Massiva insatser av kravallpolis har också rensat tältläger i t ex Denver och Atlanta. Omkring 3 000 aktivister har arresterats runt om i USA, varav över 100 vid räden mot Oakland då också ett 70-tal tält revs. I New York kommenderade borgmästaren ut brandmän för att avlägsna ocku­panternas elaggregat och soppkök med hänvisning till brandfaran – dagen innan förväntade snöfall.

Samtidigt fortsätter rörelsen att växa. ”På några få veckor har Ockuperarörelsen förändrat politiken i USA. I över 100 städer pågår ockupationer, aktivister i över 1 000 städer och orter förbereder ockupationer eller solida­ritetsevenemang. Hundratusentals har deltagit i protesterna. Miljoner arbetarklassfolk som tydligt identifierar sig som en del av de 99 procenten och är emot den enda procenten har inspirerats av motståndet mot Wall Street och det politiska system som kontrolleras av storföretagen”, skriver Ty More, Socialist Alternative (CWI i USA).
I Oakland hoppas aktivisterna att den utlysta strejken ska stoppa arbetet i hamnen, som är USA:s femte största. Åtminstone en lokal fackförening har uttalat sitt stöd till strejken. Studentstrejker mot höjda universitetsavgifter är planerade till samma dag.
Ockupanterna har satt press på politiker och myndigheter. I Providence, Rhode Island, säger borgmästaren att polisvåld inte ska användas och i Nashville uppger myndigheterna att de inte kommer att försöka genomfö­ra det utegångsförbud som guvernören utlyst. I Portland fick ockupanterna, som utökat till en tredje park, stöd från filmregissö­ren Michael Moore.
Även i Europa skakar protesterna om. I London har tre höga präster i St Paul’s Cathedral tvingats avgå efter protester mot kyrkans krav att ­tältockupanterna måste flytta från området utanför kyrkan.

Etablissemangets försök att först nonchalera rörelsen och sedan förlöjliga den har misslyckats. Istället visar polisvåldet hur oroliga de styrande är över rörel­sens framväxt.
Frågan nu är hur rörelsen ska gå vidare. Socialist Alternative varnar ockupanterna för Demokraternas roll:
”Vi måste ha klart för oss; Demokratiska partiet är inga vänner till de sociala rörelserna. De sträcker bara ut sin hand för att ta över rörelsen och kanalisera vår energi till sin valkampanj. Våra vänner finns istället hos de sociala rörelserna, särskilt arbetarrörelsen. Ockuperarörelsen behöver kopplas till den vidare sociala och ekonomiska kampen”, skriver Ty Moore.
På Wall Street utlyste ockupanterna nya protester den 29 oktober, för en ”Robin Hoodskatt”. Men även om det är ett tydligt krav med stöd hos aktivis­terna handlar ilskan hos ­arbetare och unga om nedskärningar, arbetslöshet, studenternas ­skulder, vräkningar, otillräcklig sjukvård o s v. ”Betydligt större protester skulle vara möjliga om rörelsen tydligt tog ställning mot den brutala ekonomiska åtstramningspolitik som nu förbereds av Kongressen”, konstaterar Socialist Alternative.
De beslutande ­församlingarna i ockuperarörelsen skulle kunna uppmana offentliga fackförening­ar och studentgrupper till samordnade strejkaktioner mot nedskärningarna. Ett annat förslag är att ockupera kongressledamöternas lokala kontor. Socialist Alternative står tillsammans med flera fack, lokala organisationer och profiler som Noam ­Chomsky för aktionsveckan ”Jobs Not Cuts” (Jobb Inte Nedskärningar) den 16-23 november.
Ockuperarörelsen behöver en strategi för upptrappad kamp. Socialister deltar fullt ut i rörelsen och stödjer kraven på omedelba­ra förbättringar. Arbetare och unga behöver en egen politisk röst och ett klart program för att avskaffa kapitalismen, för en demokratisk socialistisk ­omvandling av samhället.
Per-Åke Westerlund