Rädda biljobben – förbered för strejk

Publicerad av Kristofer Lundberg

Plats: Göteborg Tema: Krisen i bilindustrin

De närmare 1 000 bilarbetare på Volvo Lastvagnar i Tuve, Göteborg som slöt upp i protestmöte och demonstration på uppmaning av IF Metalls gruppstyrelser mot Volvoledningens provokation, har visat att man är beredd att försvara jobben.

Att AB Volvos planer på att ­ställa 500 arbetare på bar backe, 250 vardera i Göteborg och Umeå, samtidigt som företaget har gjort en vinst på 23,5 miljarder kronor det senaste året är en krigsförkla­ring mot arbetarna och måste besvaras därefter.

För tredje kvartalet var ­vinsten hela 5,8 miljarder kronor. Det är därför lätt att förstå den ilska som nu riktas mot Volvoledningen då två dagars vinst, 212 miljoner kronor, skulle kunna betala både löner och arbetsgivaravgifter under ett helt år för samtliga 500 arbetare som nu riskerar att ­förlora sina jobb.
Om företaget skulle satsa på utbildning åt de visstidsanställda under ett år skulle det kosta företaget 100 miljoner kronor, det är lika mycket som Volvos avgående verkställande direktör Leif Johansson fick i pensionsersättning.

Arbetarna på Volvo LV i Tuve har visat att man är beredd att ta strid för jobben, man har visat att man inte går med på att företaget ställer fast anställda mot visstidsanställda.
Stormötet och demonstrationen vid LB-porten har ­visserligen skickat en varning till företagsled­ningen och svetsat ihop arbetarkollektivet att känna sin styrka, men det är långt ifrån tillräckligt för att rädda jobben.

Stormöten med uppmaning till och förberedelse för en mer utvecklad kamp, inklusive strejker, är nu högst aktuellt. Förberedelser för upptrappad kamp borde genast organiseras.
En legal strejk är fullt möjlig från och med den 1 december då kollektivavtalet löper ut och IF Metall inte längre är bundet till fredsplikt.
Kristofer Lundberg

 RS / Offensiv kämpar för ▼

  • Nej till varsel – Vinster till utbildning
  • 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
  • Förstatliga bilindustin under  demokratisk arbetarkontroll