”Strejk skulle slagit hårt mot arbetsgivaren”

Publicerad av Stefan Berg

Tema: Facklig kamp, Krisen i bilindustrin

IF Metall har gått med på medlarnas bud och tecknat ett skandalöst avtal som ger 3 procent lönepåslag under 14 månader. Frågorna kring övertid och begränsning av inhyrd personal lämnas obesvarade.

Offensiv har pratat med Alvaro Nunez, skyddsombud på Volvo Lastvagnar i Göteborg.
För några veckor sedan demonstrerade 700 arbetare mot att företaget trots enorma vinster skulle göra sig av med 250 visstidare, bara i Göteborg. Nu har Volvo backat – den 7 december meddelade företagsledningen att mer än hälften av dem får ­stanna.
– Man säger att de har haft så pass lång anställning så de måste erbjudas tillsvidaretjänst. Om våra protester och stämningarna som har talat för strejk under den gångna månaden påverkat dem kan jag inte bekräfta, men jag misstänker det. Man offentliggjorde det här när facket fortfarande kunde lägga ett strejkvarsel.
– En strejk vore katastrofal för arbetsgivarna just nu. Vi har hög produktion just nu så de ser vad det skulle kosta dem.
Glädjen över att så många av de visstidsanställda får stanna har överskuggat beskedet om att facket gått med på medlarbudet.
– Vi har inte heller fått någon information om avtalet ännu.

I kronor innebär IF Metalls avtal på 3 procent i genomsnitt 730 kronor högre månadslön från den 1 februari. Samtidigt är bara 395 kronor garanterat på individbasis före den 1 oktober nästa år.
De största bristerna är dock att man inte har träffat någon överenskommelse i den viktiga frågan om begränsning av andelen inhyrd personal.
På flera arbetsplatser kan den inhyrda personalen representera uppåt 40 procent av arbetsstyrkan. Detta borde göra det till en självklar fråga för IF Metall, inte bara för att man måste driva kampen för rätten till fast anställ­ning hårdare utan också för att visstidsanställningar försvårar det fackliga arbetet ute på arbetsplatserna.
Ett strejkvarsel, istället för att teckna ett nytt svekavtal hade varit ett kampinitiativ som hade bemötts med applåder av medlemmarna och som hade kunnat tjäna som inspiration inför den fortsatta avtalsrörelsen 2012.
Stefan Berg