Striden mot delade turer trappas upp

Publicerad av Jonas Brännberg

Tema: Kommunal

Efter ett lyckat stormöte innan jul planeras nu för fortsatt kamp mot de allt värre arbetsvillkoren i äldreomsorgen i Luleå, där ökningen av delade turer har blivit en symbolfråga.

– Det spelar ingen roll om man jobbar fem delade turer eller en. De ska bort helt enkelt. Det finns inget mellanläge. Och inte ersättas med något annat dåligt, säger Soile Forss, en av de som har engagerat sig i frågan.
När det fortsatta arbetet diskuterades på ett välbesökt planeringsmöte var alla överens om att den breda allmänheten nu känner till frågan och att stödet är i princip 100 procent för de anställdas kamp. Det kom också fram att kommunalrådet Yvonne Stålnacke öppnat för att ge ”en morot” till de som tar på sig delade turer.

– Det är ytterligare ett sätt att försöka splittra oss så att vi blir svagare. Hela heltidsprojektet, där vi ska täcka upp för varandra, är för att spara pengar och för att vi ska bli splittrade i vårt motstånd, kommenterade ­Ann-Sofie Granström.
Mötet beslutade att ­uppmana all personal att sluta upp på det branschmöte i frågan som Kommunal sent om sider utlyst till den 18 januari (kl 18.30 Stadshu­set). Där kommer även ansvariga politiker att finnas på plats.
Vi måste kräva insyn i det arbete som politikerna påstår pågår. Och kräva en tidsplan för när delade turer ska vara borta. Enda lösningen på vår situation är ökad bemanning, d v s mer pengar, säger Anna Eriksson.
Den 27 februari kommer frågan upp i kommunfullmäktige efter en motion från Rättvisepartiet Socialisterna. Föga förvånande får motionen stöd i att delade turer inte är bra, men den del av motionen som föreslår ett tillskott av mer pengar för att lösa problemen föreslås få avslag av den socialdemokratiska majoriteten.
Jonas Brännberg