Tunnelbanefacket har fått nog av MTR

Publicerad av Arne Johansson

Tema: SEKO

Seko klubb 111, som organiserar både förare och spärrvakter inom tunnelbanan, planerar att demonstrera den 22 februari kl 10.00 i samband med det Hongkongbaserade bolaget MTR:s bolagsstyrelse i Stockholm.

– Sedan MTR tog över driften har man hela tiden försökt, och i vissa fall lyckats med, att försämra arbetsvillkoren för personalen och öka vinsten på vår bekostnad, säger Jannis Konstantis, som är ordförande i Seko klubb 111.
Facket talar i ett öppet brev om att otaliga omorganisationer har skapat kaos, underbemanning, hot om nya försämringar för trafikledningen och ökade svårigheter för personalen att påverka tidpunkten för semester m m.
– Vissa som idag jobbar varannan helg vill MTR få att jobba två av tre helger, säger Jannis Konstantis.
I en 55-sidig rapport om villkoren för tunnelbanans anställda och resenärer från Arbetarrörelsens tankesmedja, som bygger på talrika intervjuer, utvecklas kritiken.
”Underbemanning, tidspress, fragmentisering och ­kortsiktighet i tunnelbanearbetarnas arbetssituation kan också leda till bristande säkerhet för resenärerna”, varnar rapporten Verkligheten på spåret.
LO-Tidningen varnar också på ledarplats för de yttersta konsekvenserna av att tunnelbanan ”förvandlats till en otillräcklig och livsfarlig bunker”.

Under rubriken ”SL bjuder in katastrofen” varnas för att: ”Det är nog inte längre frågan om det kommer att ske en katastrof i tunnelbanan, frågan är bara när”.
Jannis Konstantis värjer sig för alltför dramatiska ord.
– Vi vill inte skrämma upp passagerarna och vi har inte haft några nya bränder på ett tag nu. Lite har väl gjorts för att till exem­pel minska risken för bränder i de gamla vagnarna – men fortfarande är underhållet alltför undermåligt.

Seko klubb 111 anser också att tunnelbanan snarast ska återtas i offentlig drift, så att till exempel de 80 miljoner MTR tar ut i vinst i år kan användas till att stärka verksamheten.
Arne Johansson